Basisschool 't Kwekkeveld

Cornelis Trompstraat 47 5481 GS Schijndel

  • De Groene Poort komt met een echt skelet!
  • Samen met 2 scholen een prachtige internationale dans uitvoeren. Het kan!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van basisschool 't Kwekkeveld. Op dit moment ziet u een deel van de informatie, die onder andere ook beschikbaar is gesteld door DUO en door de inspectie.

Daar waar mogelijk vullen wij deze gegevens aan met onze eigen informatie, waardoor u een nog completer beeld krijgt van onze school. Uiteraard is ook deze informatie nog niet compleet en zullen er steeds aanvullingen zijn. Ook zullen wij dit venster steeds voorzien van nieuwe en actuele informatie om het beeld van 't Kwekkeveld en waar wij voor staan zo volledig mogelijk te krijgen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wij zijn een veilige school
  • Wij geven steengoede lessen
  • Ieder kind is in beeld
  • Wij zijn een gezonde school
  • Muziek onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
311
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven