Basisschool De Regenboog

Hertog Jan II Laan 58 5482 BJ Schijndel

 • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
 • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
 • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
 • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
 • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van Basisschool De Regenboog in Schijndel!

Op deze site vertellen we u graag meer over onze school, ons team, praktische zaken, onze visie op onderwijs en nog veel meer.
Basisschool De Regenboog heeft twee locaties. Onze hoofdlocatie is gelegen in de wijk Hoevenbraak, onze nevenlocatie is gelegen in het (kerk)dorp Wijbosch. 

Basisschool De Regenboog staat voor "leren in geuren en kleuren". Of dat nu binnen is of buiten, in theorie of praktijk, uit een boek of middels een workshop. Wij bieden een veelzijdig aanbod aan vernieuwende onderwijsmethodieken, afgestemd op het niveau, het tempo én de voorkeuren van uw kind. Een kleurrijke leeromgeving, waarin uw kind wordt geprikkeld om zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen.

Kortom: Bs De Regenboog geeft kleur aan leren!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • "Leren in geuren en kleuren!"
 • Verbinding
 • Vertrouwd zijn en voelen
 • Verwondering
 • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen van Bs De Regenboog is momenteel stabiel. In het schooljaar 2022-2023 telde de school op de teldatum 01-10-2022 in totaal 498 leerlingen (350 op locatie Hoevenbraak en 148 op locatie Wijbosch).

De leerlingen komen voornamelijk uit drie verschillende delen van Schijndel. De leerlingen van de locatie Wijbosch komen uit het (kerk)dorp Wijbosch, de leerlingen van de locatie Hoevenbraak komen van de wijk Hoevenbraak (de oorspronkelijke ‘oude’ wijk) en de wijk Hulzenbraak (de nieuwbouwwijk).Gemiddeld genomen kennen onze leerlingen de volgende kenmerken:·

 • De schoolpopulatie is op beide locaties zeer gevarieerd
 • De leerlingen komen uit een groot variant van laag-, middel-, en hoogopgeleide achtergronden
 • Het overgrote deel van de leerlingen heeft een Nederlandse nationaliteit. Bijna 13% van de populatie heeft een migratieachtergrond
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
500
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven