Basisschool De Heijcant

Conventstraat 10 5481 CP Schijndel

  • Schoolfoto van Basisschool De Heijcant
  • Schoolfoto van Basisschool De Heijcant
  • Schoolfoto van Basisschool De Heijcant
  • Schoolfoto van Basisschool De Heijcant
  • Schoolfoto van Basisschool De Heijcant

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van basisschool De Heijcant. 

Basisschool De Heijcant is van oudsher een katholieke basisschool in het centrum van Schijndel. Basisschool De Heijcant behoort tot één van de zeven scholen binnen SKOPOS (Stichting Katholiek Openbaar Primair Onderwijs Schijndel). 

Basisschool De Heijcant staat voor het bieden van kwalitatief goed onderwijs in een veilige en vriendelijke omgeving. De leerkrachten helpen alle kinderen om hun talenten te ontplooien, initiatieven te nemen en hun eigen mogelijkheden te ontdekken. Ze helpen de kinderen ook de talenten van anderen te waarderen en te ondersteunen. Zelfstandigheid, respect, tolerantie en plezier zijn daarbij sleutelwoorden.

Voor een realistisch beeld van onze school nodigen wij u uit onze website te bekijken en de schoolgids te lezen.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
346
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven