't Talent

Bunderstraat 8 5481 KD Schijndel

  • Schoolfoto van 't Talent
  • Schoolfoto van 't Talent

Het team

Toelichting van de school

Binnen het team van 't Talent hebben veel medewerkers een specialisatie. Een relatief groot aantal collega's heeft een opleiding Speciaal Onderwijs of een master SEN (Special Educational Needs) gevolgd. Daarnaast hebben we een specialist taal/lezen/NT2, een gedragsspecialist, een specialist sociaal-emotionele ontwikkeling, en een specialist motorische remedial teaching. Omdat wij in hetzelfde gebouw zijn gehuisvest als het Expertisecentrumvan stichting SKOPOS hebben we ook korte lijntjes met de specialisten die hier werken. Een aantal collega's werkt zowel op 't Talent als bij het expertisecentrum. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht niet kan komen werken (in geval van ziekte of overig verlof), maken we gebruik van de Vervangers- en InvallersPool van Dommelgroep (VIP). Binnen de VIP werken diverse vaste invalleerkrachten die op oproepbasis ingezet kunnen worden op alle aangesloten scholen van de Dommelgroep, zo ook 't Talent. Meer informatie vindt u op: https://www.dommelgroep.nl/vervangerspool

De laatste tijd merken we dat er vanwege het lerarentekort niet altijd meer vervanging kan worden geboden. Wanneer de VIP niet voor vervanging kan zorgen, proberen we het intern op school op te lossen. Zo kan het zijn dat er een andere leerkracht voor de groep komt, of dat de kinderen worden opgesplitst over de overige groepen.

Wanneer ook bovenstaande niet mogelijk is, of wanneer opsplitsen het onderwijs in overige groepen teveel onder druk zet, zien we ons genoodzaakt om de kinderen van de betreffende groep thuis te laten. In noodgevallen kunnen we dan kinderen opvangen, maar het onderwijs komt deze dag te vervallen. We hopen uiteraard dat dit niet nodig zal zijn.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven