't Talent

Bunderstraat 8 5481 KD Schijndel

  • Schoolfoto van 't Talent
  • Schoolfoto van 't Talent

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

't Talent is in ontwikkeling van kleinschalige basisschool naar een expertisecentrum waarin we stichtingsbrede groepsarrangementen bieden aan leerlingen binnen Schijndel. Vanaf 1 augustus 2023 worden kinderen die gebruik willen maken van de expertise van 't Talent ingeschreven op onze hoofdlocatie De Heijcant (13MX) BS 't Talent neemt geen nieuwe reguliere leerlingen meer aan. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
103
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven