De Regenboog

Warmoezenierstraat 36 3123 EN Schiedam

Schoolfoto van De Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van basisschool de Regenboog.

Het schoolvenster geeft u een eerste indruk van onze school.

Voor meer informatie over de Regenboog locatie Woudhoek verwijs ik u graag naar onze website. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kansrijk
  • Verwondering
  • Vertrouwen
  • Verbinding
  • Kleurrijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door de vele verhuizingen uit de wijk is er sinds lange tijd een lichte stagnatie in het aantal leerlingen zichtbaar. Het leerlingenaantal op 1-10-2018 is 348.
Weergave

Leerlingen
328
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven