Openbare Daltonbasisschool De Klinker

Bernardus IJzerdraatsingel 1 3123 CC Schiedam

  • Het (Dalton)planbord in de groepen 1/2 en in eerste helft van het schooljaar in groep 3.
  • De school ligt ten zuiden van het wijkpark Woudhoek.
  • Een presentatie van de eigen BSO (voor- en naschoolse opvang) en peuteropvang.
  • Een theatervoorstelling voor leerlingen in ons eigen theater.
  • Een mindmap in een groep 1/2.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2024 is een tevredenheidspeiling bij de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 afgenomen.

Tevredenheid
7,7

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

  • In het voorjaar van 2023 heeft opnieuw een peiling plaatsgevonden.
Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven