Openbare Daltonbasisschool De Klinker

Bernardus IJzerdraatsingel 1 3123 CC Schiedam

  • Het (Dalton)planbord in de groepen 1/2 en in eerste helft van het schooljaar in groep 3.
  • De school ligt ten zuiden van het wijkpark Woudhoek.
  • Een presentatie van de euigen BSO (voor- en naschoolse opvang) en peuteropvang.
  • Een theatervoorstelling voor leerlingen in ons eigen theater.
  • Een mindmap in een groep 1/2.

Leerlingtevredenheid toelichting

Toelichting van de school

In het voorjaar 2014 heeft de school de tevredenheidspeilingen gedaan van "Scholen met Succes"

Samenvatting tevredenheidspeiling ouders en leerlingen

Het volledige verslag van de leerlingentevredenheidspeiling

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid toelichting

Toelichting van de school

  • In het voorjaar van 2018 heeft de school vragenlijst VensterPO via het kwaliteitsinstrument WMKPO door de ouder(s)/verzorger(s) laten invullen. De uitslag treft u onder deze toelichting aan.
  • In het voorjaar van 2017 heeft de school de tevredenheidspeiling gedaan met behulp van het kwaliteitsinstrument Integraal Samenvatting
Tevredenheid
7,9

Bron

Terug naar boven