Openbare Daltonbasisschool De Klinker

Bernardus IJzerdraatsingel 1 3123 CC Schiedam

  • Het (Dalton)planbord in de groepen 1/2 en in eerste helft van het schooljaar in groep 3.
  • De school ligt ten zuiden van het wijkpark Woudhoek.
  • Een presentatie van de euigen BSO (voor- en naschoolse opvang) en peuteropvang.
  • Een theatervoorstelling voor leerlingen in ons eigen theater.
  • Een mindmap in een groep 1/2.

Het team

Toelichting van de school

De Klinker zit o.a. in op goed bewegingsonderwijs. De 2 lessen in de groepen 3-8 per week zijn tenminste 45 minuten en worden gegeven door een vakleerkracht.

In de groepen 1-2 krijgen de kleuters wekelijks een dansles aangeboden.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Is een leerkracht afwezig, dan doet de school een beroep op de gezamenlijke vervangingspool van de schoolbesturen in Schiedam/Vlaardingen/Maassluis.

Als er geen vervanger beschikbaar is zal altijd getracht worden om intern een oplossing te vinden.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Klik HIER voor het ondersteuningsprofiel.

Met name voor cluster 2 kinderen, kinderen met een auditieve en/of communicatieve handicap (TOS), heeft de school expertise in huis.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven