Openbare Daltonbasisschool De Klinker

Bernardus IJzerdraatsingel 1 3123 CC Schiedam

  • Het (Dalton)planbord in de groepen 1/2 en in eerste helft van het schooljaar in groep 3.
  • De school ligt ten zuiden van het wijkpark Woudhoek.
  • Een presentatie van de eigen BSO (voor- en naschoolse opvang) en peuteropvang.
  • Een theatervoorstelling voor leerlingen in ons eigen theater.
  • Een mindmap in een groep 1/2.

In het kort

Toelichting van de school

Geachte bezoeker,

Fijn dat u deze pagina's van onze school wilt bekijken.

Via het logo schoolgids op deze pagina, kunt u de standaard schoolgids van Vensters downloaden. Hierin treft u alle wettelijke informatie aan. Daarnaast kunt u ook de jaargids 2023-2024 bekijken voor o.a. de groepsverdeling en huishoudelijke informatie

U bent verder - zeker als u op zoek bent naar een school voor uw kind(eren) - van harte welkom om (vrijblijvend) kennis met de school te maken. U kunt dit hier aangeven. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Graag tot ziens!

Directie De Klinker

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbaar Onderwijs
  • Gecertificeerde Daltonschool
  • Engels in groep 1-8
  • Grote jeugdbibliotheek
  • Veel ruimte in/rond de school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft voor de toekomst een stabiel leerlingaantal.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
361
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven