Openbare basisschool De Taaltuin

Thorbeckesingel 4 3118 RW Schiedam

  • Speelplein met natuurlijke materialen dat uitdaagt tot spelen.
  • Aandacht en respect voor elkaar.
  • Het is onze overtuiging dat kinderen veel leren van ervaringen die zij opdoen.
  • Net als techniek is dans en muziek ingebouwd in de programma's.
  • Vanaf jong tot oud veel aandacht voor opbouw van kennis over de wereld.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2023 is de laatste tevredenheidspeiling bij de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 afgenomen.

We zijn trots op de score. 

Leerlingen zijn tevreden over wat zij op school leren en over de hulp en uitleg die wordt gegeven.

Leerlingen voelen zich veilig op school en op het plein. 


Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De Onderwijsinspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op scholen en andere onderwijsinstellingen. In april 2023 heeft de school onderzoek gedaan naar oudertevredenheid als onderdeel van de totale kwaliteit op school. De uitslag wordt gedeeld met de Onderwijsinspectie.


Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven