obs Het Kleurrijk

Frans Halsplein 33 3117 WE Schiedam

  • Onder het vakgebied techniek valt ook het leren programmeren.
  • Voorlezen is een gezellig moment van elke dag!
Door voorgelezen te worden vergroten kinderen hun woordenschat en hun kennis.
  • Door veel te lezen, wordt de kennis vergroot. Zelf lezen is een belangrijke vaardigheid voor leren en studeren! En; lezen is leuk!
  • In ons gebouw is een gymzaal. De vakdocent geeft gevarieerde lessen en ziet goed toe op de motorische ontwikkeling.
  • Bij Snappet maken de kinderen hun lessen online. Ze kunnen daardoor heel goed aan hun eigen doelen werken en zichzelf overtreffen!

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

 Zoals in de rapportage is te zien, is de leerlingtevredenheid op school goed.

Op OBS Het Kleurrijk wordt geïnvesteerd in een goed pedagogisch klimaat. Dit is terug te zien in de rapportage: leerlingen voelen zich veilig en zijn tevreden. Indien een kind aangeeft gepest te worden, wordt er direct en adequaat ingegrepen. Hierbij wordt de anti-pestcoördinator betrokken. 

Met de leerlingen wordt besproken welke mogelijkheden er zijn om over hun veiligheid te spreken (bekenden, vertrouwenspersoon, leerkracht, anti-pestcoördinator, de kindertelefoon etcetera).

Deze rapportage staat los van de halfjaarlijkse vragenlijst ten behoeve van de sociale veiligheidsbeleving.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Het Kleurrijk scoort als school een 3,6. Daarmee scoort de school goed.

De respons op de Vragenlijst was 18%. Het responspercentage is laag; de vragenlijst werd door weinig respondenten ingevuld.

Daardoor moet er voorzichtig met de conclusies worden omgegaan.

Tevredenheid
8,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven