obs Het Kleurrijk

Frans Halsplein 33 3117 WE Schiedam

  • Schoolfoto van obs Het Kleurrijk
  • Schoolfoto van obs Het Kleurrijk
  • Schoolfoto van obs Het Kleurrijk
  • Schoolfoto van obs Het Kleurrijk
  • Schoolfoto van obs Het Kleurrijk

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

 Zoals in de rapportage is te zien, is de leerlingtevredenheid op school goed.

Op OBS Het Kleurrijk wordt geïnvesteerd in een goed pedagogisch klimaat. Dit is terug te zien in de rapportage: leerlingen voelen zich veilig en zijn tevreden. Indien een kind aangeeft gepest te worden, wordt er direct en adequaat ingegrepen. 

In 2021 wordt opnieuw een tevredenheidspeiling afgenomen. Deze staat los van de halfjaarlijkse vragenlijst ten behoeve van de sociale veiligheidsbeleving.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Het Kleurrijk scoort als school een 3,07. Daarmee scoort de school voldoende.

In 2018 heeft een te klein deel van de ouders de vragenlijst ingevuld om betrouwbare conclusies te trekken. Uiteraard nemen we de uitslag wel serieus.

Zoals u in het verslag kunt lezen, zijn er verschillende conclusies getrokken waar acties uit voortkomen om tegemoet te komen aan de kritische kanttekening. 

In 2021 volgt opnieuw een tevredenheidspeiling.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven