obs Het Kleurrijk

Frans Halsplein 33 3117 WE Schiedam

  • Schoolfoto van obs Het Kleurrijk
  • Schoolfoto van obs Het Kleurrijk
  • Schoolfoto van obs Het Kleurrijk
  • Schoolfoto van obs Het Kleurrijk
  • Schoolfoto van obs Het Kleurrijk

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij scholen op de kaart van basisschool het Kleurrijk in Schiedam.

Wij hopen dat de informatie die u hier aantreft een goed beeld geeft van onze school, onze organisatie en de wijze waarop de kinderen bij ons op school onderwijs krijgen. Natuurlijk kunt u ons altijd bellen als u meer wilt weten over bepaalde zaken.

Kijkt u ook op onze site voor meer informatie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • leren
  • uitdagend
  • nieuwsgierig
  • betekenisvol
  • samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2014-2015 zijn de twee scholen 'Annie M.G. Schmidt' en 'De Kring' gefuseerd tot 'Het Kleurrijk'. Door deze fusie is het leerlingaantal tijdelijk hoger geweest en opeens gedaald. Inmiddels zien we in de onderbouw dat ons leerlingenaantal weer aan het groeien is. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
163
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In een mooi, groot gebouw in het hart van de wijk Schiedam West vind u onze school met daarnaast het kindcentrum Toekomst.

Op onze school kunt u in gesprek met het CJG, de gezinsspecialist en de schoollogopediste. U kunt terecht voor een rondleiding en bent altijd welkom voor een gesprek over de school of met vragen over de ontwikkeling van uw kind bij één van de betrokkenen. Er wordt gericht samengewerkt, zodat alle partijen op de hoogte zijn van dezelfde informatie.

Toekomst is een kindercentrum waar u terecht kunt voor diverse soorten opvang. Of u nu op zoek bent naar hele dagopvang voor uw baby of peuter, een goede peuterspeelzaal of naar buitenschoolse opvang voor uw schoolgaande kind. Ons kindercentrum biedt een groot aantal activiteiten aan en zit in een gebouw met veel faciliteiten en mogelijkheden. Kortom, een uitdagende omgeving voor jonge én oudere kinderen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op het Kleurrijk wordt het volgende gedaan om de veiligheid te meten en te verbeteren. Het klimaat in de school en de klassen is van dien aard, dat er weinig sprake is van excessen

Tijdens schooljaar 2018-2019 is door de school een keuze gemaakt om te gaan werken met een zelf ontwikkeld programma. Op basis van de visie van de school worden afspraken geïmplementeerd in de kwaliteitszorg om het goede pedagogische klimaat te borgen.

Terug naar boven