Basisschool de Singel

Singel 5 3112 GH Schiedam

Schoolfoto van Basisschool de Singel

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Resultaten leerlingtevredenheidspeiling:                                                                        

- Responspercentage 90%
- Gemiddeld rapportcijfer van 8,3
- Bijna alle leerlingen (93%) gaan graag naar school.
- Het grootste gedeelte van de leerlingen voelt zich veilig of heel veilig (90%) bij ons op school.
- Een groot gedeelte van de leerlingen geeft aan nooit of bijna nooit te worden gepest (90%).
- De leerlingen zijn erg tevreden over wat ze leren op school.
- De leerlingen vinden de regels duidelijk op school.
- De leerlingen zijn erg tevreden met de uitleg van de juf of meester.
- De leerlingen vinden dat de juf of meester erg goed helpt als dat nodig is.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Resultaten oudertevredenheidspeiling WMK:                                                                         

- Responspercentage 29%
- Gemiddeld rapportcijfer van 7,8. Landelijk is dit een 7,6.
- De sfeer op De Singel wordt door de ouders goed gewaardeerd.
- Bijna alle ouders zijn tevreden over zowel de sfeer als de rust en orde in de klas.
- 96% van de ouders ziet hun kind met plezier naar school gaan.
- De school scoort 3,23 op een schaal van 4 voor de lessen (landelijk is dit 3,23)
- 89% van de ouders is zeer tevreden met de vakbekwaamheid van leerkrachten, 2% is dit niet.
- De school scoort 3,25 op een schaal van 4 voor informatie en communicatie (landelijk is dit 3,19)
- 88% is zeer tevreden met de informatie die ouders krijgen van onze school aantrekkelijk, 2% is dit niet.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven