Basisschool de Singel

Singel 5 3112 GH Schiedam

Schoolfoto van Basisschool de Singel

In het kort

Toelichting van de school

De wijde wereld in…

De Singel is een school met een zeer diverse populatie. Divers als het gaat om het opleidingsniveau van de ouders maar ook divers als het gaat om de culturele herkomst van ouders en hun sociaal/economische achtergrond. We vinden deze verscheidenheid heel belangrijk en koesteren deze. Het is van groot belang dat deze generatie opgroeit in diversiteit. Zodat het voor hen heel gewoon is. Dat zal bijdragen aan een meer gelijkwaardige samenleving.

De Singel is een openbare school. Voor ons betekent dit, dat we openstaan voor alle levensovertuigingen, zolang deze ook de andere perspectieven respecteren. We vieren Sinterklaas en Kerstmis. Feesten waarvan je zou kunnen zeggen dat ze een christelijke oorsprong hebben. Nederland heeft inderdaad een christelijke historie. We vieren deze feestdagen op een manier die past bij de huidige tijdsgeest.

Als het op ons onderwijs aankomt, hanteren we het motto: Denken, durven, doen.

Denken gaat over wat we de kinderen willen leren. Kennis is nog altijd de beste voorspeller van maatschappelijk succes. Met succes bedoelen we dat je goed voor jezelf kunt zorgen, dat je goed voor anderen kunt zorgen, dat je je eigen brood kunt verdienen en dat je bijdraagt aan de maatschappij op een positieve manier. We doceren kennis rondom thema’s. Hierdoor bouwen de kinderen kennis op, die bestaat uit aan elkaar gekoppelde concepten uit diverse vakgebieden plus de bijpassende woordenschat. Deze thema’s komende elke twee jaar terug. We verbreden en verdiepen ze steeds meer, passend bij de leeftijd van de kinderen. We werken hard met onze leerlingen en hebben hoge verwachtingen van hen! We houden van rust, reinheid en regelmaat. Je zou ons ouderwets kunnen noemen ;-).

Durven gaat over, durf je jezelf te zijn? Durf je op jezelf te vertrouwen? Durf je de ander te vertrouwen en treed je de wereld met vertrouwen tegemoet? Als je de wereld met vertrouwen tegemoet treedt, sta je anders in het leven dan wanneer je dat met wantrouwen doet. We werken op de Singel met twee programma’s: de Kanjertraining en de 7 gewoontes van Stephen Covey. In Nederland is elke school verplicht een anti-pestprogramma aan te bieden. Wij hebben gekozen voor de Kanjertraining omdat die proactief en consequent bouwt aan vertrouwen. Het programma werkt met petten, die het gedrag symboliseren: de witte pet staat voor de Kanjer; die is te vertrouwen en bereid je te helpen. De zwarte pet staat voor de baas spelen op een nare manier. De rode pet voor “meelopen” en de gele voor slachtoffergedrag. We zijn er heel duidelijk in dat we van de kinderen het gedrag van de witte pet verwachten. We leren ze over deze groepsdynamiek en maken hen bewust van hun eigen keuzes.

De 7 gewoontes van effectieve mensen van Covey beschrijven 7 gewoontes die je helpen om zelf de verantwoordelijkheid en de regie over je leven te nemen, je eigen leider te zijn. Vanaf groep 1 leren we de kinderen hoe ze met deze gewoontes verantwoorde en bewuste keuzes kunnen maken, op school maar ook daarbuiten. 

Deze twee programma’s staan wekelijks op het rooster. Het is de gemeenschappelijke taal geworden die wij spreken op de Singel, met de kinderen maar ook met elkaar. Het is van belang dat u, als ouder, deze taal ook begrijpt: we verwachten deze houding ook van u! Zo is het voor iedereen helder; zodra je de drempel van de Singel over bent dan zijn dit onze manieren!

Doen gaat over goed (wereld)burgerschap en over een goede balans in het leven. We leven in een hectisch tijdsgewricht waarin we 24/7 vermaakt kunnen worden. Wij vinden een goede balans met gezond eten, veel beweging en voldoende slaap heel belangrijk. We weven deze balans in onze schooldagen en weken. We leven het voor. Zo eten we elke dag fruit met de kinderen, waarbij we ze regelmatig ook even stil laten zijn. We spelen veel buiten op onze -zo veel mogelijk- groene en avontuurlijke pleinen. We bieden gymlessen aan van vakdocenten en daarnaast bieden we dans, drama en muziek aan van ervaren professionals.

Zo werken en leven we samen op de Singel als één gemeenschap. We zijn heel helder in hoe we ons gedragen. Dat is van belang in een gemeenschap waar zoveel verschillende mensen bij elkaar komen; zo zijn onze manieren!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Denken
  • Durven
  • Doen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op onze school zitten ruim 584 leerlingen, naar verwachting zal dit aantal in de loop van het volgende schooljaar toegenomen zijn tot ongeveer 615 leerlingen.  

De kinderen zijn verdeeld over drie schoolgebouwen, waardoor het kleinschalige karakter wordt behouden.
Op deze manier combineren we de voordelen van drie kleinschalige gebouwen met de voordelen van een grote schoolorganisatie.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
584
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Continurooster
De Singel heeft een continurooster. Dit betekent dat de lunchpauze kort is en dat de kinderen samen met de groepsleerkracht op school eten. Ze nemen zelf een lunchpakket mee. Na het eten kunnen de kinderen nog even spelen, bij goed weer buiten en anders binnen. We gaan ervan uit dat alle kinderen op school blijven om te eten, het is een gezamenlijke en schoolse activiteit.

Schooltijden
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan de kinderen van 08.30 tot 14.30 uur naar school. Ze hebben ’s morgens een kwartier pauze en tussen de middag een half uur. Op woensdag gaan de kinderen van 8.30 tot 12.15 uur naar school. De schooldeuren gaan om 8.20 uur open. Wij vinden het leuk dat veel kinderen door hun ouders worden gebracht, maar houdt er wel rekening mee dat de lessen om 8.30 uur beginnen. Alle groepen hebben dezelfde lesuren, om precies te zijn 25 uur en drie kwartier per week. Per schooljaar is dat gemiddeld 940 uur en gedurende 8 jaar is dat 7520 uur les.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven