IKC Kethel

Lindeijerstraat 14 3121 JB Schiedam

Schoolfoto van IKC Kethel

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt inzicht in kenmerken en resultaten van IKC Kethel. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Onderwijsinspectie en de basisschool. Dit SchoolVenster biedt u dan ook betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

IKC Kethel is centraal gelegen in Schiedam Noord en makkelijk bereikbaar. Het gebouw is overzichtelijk waarin peuters, kleuters, middenbouw en bovenbouw een eigen plek hebben. Het is fijn dat wij gebruik kunnen maken van een eigen gymzaal.

De school staat op een veilig en afgesloten terrein. De peuterspeelzaal is in de school aanwezig, TSO en BSO zijn gelegen in het gebouw tegenover de school, zij maken ook gebruik van het schoolplein.

Natuurlijk in beweging staat op ons IKC centraal.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijk
  • Natuurlijk in beweging
  • Goed pedagogisch klimaat
  • buitenlessen
  • Opvang en onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
301
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De vakantieopvang van UN1EK vindt grotendeel plaats op onze eigen locatie.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

/

Terug naar boven