IBS Ababil

Dr. Kuyperlaan 12 3118 RR Schiedam

 • Nieuwbouw
 • Motieven die overal in het gebouw terugkomen.
 • Leerlingen tijdens het middaggebed.
 • Schoolfoto van IBS Ababil
 • Schoolfoto van IBS Ababil

Het team

Toelichting van de school

Voor de groepsbezetting verwijzen wij u naar het kopje: Organisatie van het onderwijs. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging van leerkrachten.

Het is niet meer zoals vroeger dat een leerkracht altijd vijf dagen per week werkt en daarmee de enige leerkracht vaneen groep is. Een aantal leerkrachten werkt vier of drie dagen.In de CAO PO 2014-2015 is opgenomen dat per 1 oktober 2014 de regeling duurzame inzetbaarheid van kracht is. Dit maakt het voor alle leerkrachten mogelijk om maximaal 40 klokuren op jaarbasis (parttimers naar rato) in te zetten voorde verschillende doeleinden voor duurzame inzetbaarheid.Een aantal groepen heeft hierdoor twee leerkrachten. De school beschikt over vaste vervangers, die de school en de kinderen al goed kennen. Wij proberen zo te regelen, dat die leerkrachten de groepen vervangen, zodat er niet te veelleerkrachten voor de groep staan. Bij ziekte van leerkrachten worden de taken waargenomen door invallers.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Engels

De Engelse taal is voor iedereen steeds belangrijker aan het worden door de toenemende internationalisering, groeiende mobiliteit en de uitbreidende mogelijkheden om te communiceren via nieuwe media. Met ingang van het schooljaar 2013-2014 is het vak Engels structureel in de groepen 1 t/m 8 ingevoerd. Alle groepen krijgen wekelijks Engels door een vakdocent en/of hun groepsleerkracht.

Aangezien Engels een kernvak is in het voortgezet onderwijs en de groep 8-leerlingen straks een voldoende moeten halen voor het eindexamen Engels, is het derhalve van belang dat zij goed voorbereid de basisschool verlaten. Om deze aansluiting soepel te laten verlopen, is het nuttig te weten hoe vaardig onze leerlingen in het Engels zijn door inzicht te krijgen in de EKR-niveaus. Derhalve nemen wij jaarlijks de eindtoets Engels in groep 8 af. Zo krijgen de groepen 1 en 2 drie keer een halfuur Engels; de groepen 3 en 4 krijgen twee keer een halfuur Engels. In de groepen 5,6 en 8 krijgen de leerlingen drie kwartier Engels en groep 7 krijgt twee keer drie kwartier Engels. Wij zullen ook komend schooljaar blijven werken om een Early Bird gecertificeerde school te worden. Aangezien wij ook ons team hebben versterkt met een nieuwe docent Engels zal dit proces versneld worden. Hierbij maken wij gebruik van de volgende methodes. Tevens willen wij ons de komende jaren inzetten om de certificering ‘Early Bird’ te behalen.

Groepen 2 t/m 4: iPockets

Deze bestaat uit 3 niveaus en elk niveau heeft zijn eigen herkenbare handpop. Deze dierenfiguren komen ook weer inde lesstof terug. Behalve de handpoppen is iPockets volledig digitaal en interactief en maakt veelvuldig gebruik van liedjes, rijmpjes, interactieve praatplaten en videomateriaal.

Groepen 5 t/m 8: Our Discovery Island

Met behulp van leuke stripfiguren die op verschillende eilanden avonturen beleven worden de kinderen gemotiveerden gestimuleerd om de Engelse taal te leren. Activatie van de taal vindt plaats door verschillende les vormen. Bij de methode is een online game ontwikkeld waarmee de methode op een innovatieve manier de leerstof herhaald. De game kan zowel online als offline worden gespeeld.

Bewegingsonderwijs:

In ons nieuwe gebouw beschikken we over een prachtige gymzaal. De lessen worden door een vakdocent verzorgd. De groepen 1 en 2 krijgen vrijwel dagelijks de bewegingslessen in het speellokaal en gaan de groepen 3 t/m 8 minstens 1 maal per week naar het gymzaal. Vanaf groep 5 gymmen de jongens en de meisjes gescheiden en er wordt gewerkt met de methode ‘’Leerplan Intensief Bewegingsonderwijs’’. Voor de gymlessen zijn gymkleding en gymschoenen van belang. 

Groepsbezetting groepen 1 t/m 8    2020-2021

 • Groep 1A: Juf Jamila & juf Sharda
 • Groep 1B: Juf Zeynep G 
 • Groep 1C: Juf Havva & juf Ikram
 • Groep 2A: Juf Rajae 
 • Groep 2B: Juf Hale A.
 • Groep 2C: Juf Sumeyya
 • Groep 3A: Juf Naciye & juf Samira R.
 • Groep 3B: Juf Laila & juf Hale B.
 • Groep 3C: Juf Reyhan, juf Nazli 
 • Groep 4A: Juf Marije & juf Zeynep S.
 • Groep 4C: Juf Hafsa
 • Groep 5A: Meester Gokhan, juf Elif & juf Tuba
 • Groep 5B: Meester Hakan
 • Groep 5C: Juf Oumaima
 • Groep 6A: Juf Suzan & juf Tuba
 • Groep 6B: Juf Mucahide 
 • Groep 6C: Juf Carianne & juf Sanae
 • Groep 7A: Juf Gul 
 • Groep 7B: Meester Anil 
 • Groep 8A: Juf Nabila
 • Groep 8B: Meester Mohamed
 • Groep 8C: Juf Samira 

In de bijlage treft u de gehele groepsbezetting van het schooljaar 2020-2021.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Zie basisinformatie.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij zijn een IKC. Om de overgang van het peuteronderwijs naar het kleuteronderwijs te versoepelen werken wij samen met Stichting kinderopvang Noah (peuterspeelzaal). Wij vormen samen de vroegschoolse educatie (VVE). En werken wij samen met Kinderopvang Academia. 

Terug naar boven