IBS Ababil

Dr. Kuyperlaan 12 3118 RR Schiedam

  • Nieuwbouw
  • Motieven die overal in het gebouw terugkomen.
  • Leerlingen tijdens het middaggebed.
  • Schoolfoto van IBS Ababil
  • Schoolfoto van IBS Ababil

In het kort

Toelichting van de school

Ababil is een islamitische basisschool in het hart van Schiedam. De school waar de ouders met vertrouwen, de kinderen met veel enthousiasme en de medewerkers vol passie samen Ababil vormen. De school waar ieder kind gezien, gewaardeerd en gehoord wordt. De plek waar uw kind uniek is en waar boordevol educatieve binnen- en buitenschoolse activiteiten worden georganiseerd. Op Ababil voel je je thuis! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ethisch en integer
  • Samen
  • Ontwikkelen
  • Bekwaam
  • Betrouwbaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 februari stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Ababil is een islamitische basisschool en is een van de zes scholen van Islamitisch College in Schiedam. Ababil telt momenteel ruim 600 leerlingen en is sinds juni 2014 gehuisvest in een nieuwbouwpand aan de Dr. Kuyperlaan 12 in de Schiedamse wijk Nieuwland. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
573
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven