IBS Ababil

Dr. Kuyperlaan 12 3118 RR Schiedam

  • Nieuwbouw
  • Motieven die overal in het gebouw terugkomen.
  • Leerlingen tijdens het middaggebed.
  • Schoolfoto van IBS Ababil
  • Schoolfoto van IBS Ababil

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Ababil is een islamitische school in het hart van Schiedam. Samen met de leerlingen, de medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving vormen wij deze school. Basisschool Ababil is een levendige en actieve school waar we veel aandacht besteden aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Ieder kind is uniek en ontwikkelt op zijn eigen manier. Op basisschool Ababil voel je je thuis! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerking
  • Duidelijk en betrouwbaar
  • Verantwoordelijkheid
  • Eerlijkheid en betrokkenheid
  • Respect en vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022/2023 is onze nieuwe basisschool IBS de Nieuwe Maan in Delft gestart. In de toekomst verwachten wij nieuwe basisscholen te openen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
562
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven