El Furkan Basisschool

Eduard van Beinumlaan 61 3122 TK Schiedam

Schoolfoto van El Furkan Basisschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Analyse leerlingentevredenheidsonderzoek

Zoals eerder ook is beschreven vinden wij het als school belangrijk om te weten hoe onze leerlingen de school beleven. Hun mening is belangrijk. Ook voor hen is een onderzoek samengesteld die gebaseerd is op hun welbevinden en hun beleving van sociale veiligheid. Voor dit onderzoek is dezelfde schaal en norm gehanteerd. Het onderzoek is afgenomen bij de groepen 5, 6, 7 en 8. In totaal hebben 160 leerlingen het onderzoek volledig ingevuld. We kunnen over het algemeen concluderen dat kinderen zich gelukkig veilig voelen op school. De score is 3,50.

In het onderzoek zijn de volgende ontwikkelpunten naar voren gekomen;

Het optreden van de juf/meester als een kind voor gek wordt gezet. Score 3,06

Het optreden van de juf/meester als een kind voor bang is. Score 3,06

Het optreden van de juf/meester als andere kinderen aan het kind zijn spullen zit. Score 3,06

Kinderen durven niet altijd iemand te helpen als die gepest wordt. Score 3,18

Ik heb het naar mijn zin op school scoort 3,14

Ik heb het naar mijn zin in de klas scoort 3,19

Kinderen geven een 8,5 als rapportcijfer voor de school over hun gevoel van veiligheid. 

Kinderen geven een 8,1 als het gaan om hun welbevinden op school. 

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Wegens het Coronavirus is de vereiste en gewenste responspercentage helaas niet behaald en voldoet onze school derhalve niet aan de minimaal vereiste betrouwbaarheid.   
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven