El Furkan Basisschool

Eduard van Beinumlaan 61 3122 TK Schiedam

Schoolfoto van El Furkan Basisschool

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders/verzorgers,

Het schooljaar 2021-2022 is begonnen. Uw kind zit op onze islamitische basisschool El Furkan. Wij zijn daar blij mee. In deze schoolgids vindt u veel informatie over de school. U kunt hierin lezen hoe het onderwijs binnen de school georganiseerd is en hoe wij de kinderen begeleiden in hun ontwikkeling. Ook beschrijven we in de schoolgids hoe wij ervoor willen zorgen dat de kinderen en de ouders zich thuis voelen op El Furkan, zodat de school een plaats is waar iedereen met plezier naar toe gaat. Daarnaast zijn de afspraken die gemaakt zijn om onze school een prettige en veilige plaats te maken in deze schoolgids opgenomen.

Deze gids is bedoeld voor ouders om een goed beeld te geven van onze school. De uitgangspunten die wij hanteren, onze identiteit, de zorg voor kinderen, kortom alles waar wij als islamitische school voor staan, worden in deze gids behandeld. Ik raad u aan de schoolgids goed te lezen en te bewaren.

Mocht u vragen, opmerkingen of ideeën hebben over hoe het nog beter kan, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen, wij staan u graag te woord.

Ik wens u en uw kind(eren) namens het bestuur en het team van El Furkan veel plezier en succes op onze school.

Met vriendelijke groet,

Team El Furkan

Mehmet Öztürk

Directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Identiteit
  • Soc. emotionele ontwikkeling
  • Pedagogisch klimaat
  • Talentontwikkeling
  • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

El Furkan bestaat op dit moment uit ruim 410 leerlingen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
385
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven