El Furkan Basisschool

Eduard van Beinumlaan 61 3122 TK Schiedam

Schoolfoto van El Furkan Basisschool

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders/verzorgers,

Het schooljaar 2023-2024 is begonnen. Wij zijn verheugd dat uw kind bij ons op school zit. Voor ons is het belangrijk dat u op de hoogte bent van alle nodige informatie omtrent de school. Voor onze ouders hebben wij daarom deze schoolgids. U kunt hierin lezen hoe het onderwijs binnen de school georganiseerd is en hoe wij de kinderen begeleiden in hun ontwikkeling. Ook beschrijven wij in de schoolgids hoe wij ervoor willen zorgen dat de kinderen en de ouders zich thuis voelen op El Furkan. Voor ons is het belangrijk dat de school een plaats is waar iedereen met plezier naar toe gaat.

In de schoolgids treft u ook de afspraken die gemaakt zijn om onze school een prettige en veilige plaats te maken voor onze ouders en leerlingen. El Furkan heeft een duidelijke en transparante visie op o.a. de identiteit en de zorg binnen de school. Ook deze treft u aan in de schoolgids.

Ik raad u aan de schoolgids goed te lezen en te bewaren. Mocht u vragen, opmerkingen of adviezen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen, wij staan u graag te woord.

Ik wens u en uw kind(eren) namens het bestuur en het team van El Furkan veel plezier en succes op onze school.

Met vriendelijke groet,

Team El Furkan

Mehmet Özturk

Directeur 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Identiteit
  • Soc. emotionele ontwikkeling
  • Pedagogisch klimaat
  • Talentontwikkeling
  • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We hebben in totaal 417 leerlingen op El Furkan. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
378
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven