KBS De Vlinder

Stockholm 3 3124 SG Schiedam

Schoolfoto van KBS De Vlinder

In het kort

Toelichting van de school

De Vlinder, een school waar je je thuis voelt en waar doelgericht wordt gewerkt aan een brede ontwikkeling van kinderen.

De Vlinder is een katholieke basisschool. Onder ons dak is het kindcentrum De Wensboom gehuisvest, samen vormen wij De Vlindertuin, van 7 tot 7 alles kids! Een plaats waar kinderen van 0-12 jaar goed onderwijs, passende zorg en verschillende vormen van opvang geboden wordt.

Op De Vlinder zijn we trots op onze parels:

*Pedagogisch klimaat: mede door methodiek Vreedzaam sterk

*Didactiek: effectieve instructie, doorgaande lijn met EDI?

*Passend Onderwijs: Aurelia groep biedt ondersteuning voor kinderen met eigen leerlijn

*Buitenruimte: het groen blauwe plein is uniek in Schiedam

*De middenruimte, het kleuterplein en leerplein bieden mogelijkheden tot samenwerking 

*Professionalisering: team is continu in ontwikkeling, beschikken over specifieke specialisaties

*Katholieke identiteit: actief contact met de kerk en bieden een doorgaande lijn levensbeschouwing

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenheid
  • Waardevol
  • Betrokken
  • Nieuwsgierig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Vlinder is een van de scholen van de Stichting Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs (SIKO). SIKO is een organisatie voor primair onderwijs in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. SIKO bevindt zich op het volgende adres: Burgemeester van Lierplein 65, 3134 ZB Vlaardingen.

De Vlinder is gestart op 11 oktober 1996. De school is gebouwd in de Zweedse wijk Svea-Parken. De school heeft een hoofdgebouw, daarnaast is er een bijgebouw in de vorm van schoolwoningen. De school kreeg de naam De Vlinder in 1996, als opvolger van de Notenkraker.

De Vlinder is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Onder ons dak is het kindcentrum De Wensboom gehuisvest. De Wensboom is onderdeel van Komkids. Basisschool de Vlinder en kindcentrum De Wensboom vormen tezamen De Vlindertuin, van 7 tot 7 alles kids! Een plaats waar kinderen van 0-12 jaar goed onderwijs en verschillende vormen van opvang geboden wordt.

De Vlinder heeft een wijkfunctie. De verbinding tussen de wijk en de school draagt bij aan een prettige leefomgeving. Eén van de lokalen in de schoolwoningen wordt gebruikt voor wijkoverleg en avondactiviteiten en beheerd door het wijkondersteuningsteam (WOT).


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
296
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven