Christelijke Basisschool De Wieken

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam

 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Wieken
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Wieken
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Wieken

In het kort

Toelichting van de school

De Wieken is een christelijke basisschool. Op De Wieken wordt veel aandacht besteed aan het vergroten van de kennis van kinderen op verschillende vakgebieden. Wij willen dat de kinderen veel leren. Maar leren gebeurt pas goed als je lekker in je vel zit, enthousiast en betrokken bent. Onze missie luidt dan ook:

‘Bij de Wieken draait het om jou!’  

Enkele sterke punten van de school: 

 • Wij hebben een duidelijke, christelijke visie 
 • Wij hebben een betrokken en enthousiast team 
 • Wij zijn een relatief kleine school met veel persoonlijke aandacht 
 • Wij hebben aandacht voor zorgleerlingen en een goed leerlingvolgsysteem 
 • Wij bieden voor- en naschoolse opvang in samenwerking met Komkids 
 • Wij werken met computers en digitale schoolborden 
 • Wij hebben aandacht voor motoriek, sport en beweging 
 • Wij werken nauw samen met ouders  

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Creativiteit
 • Vertrouwen
 • Verbinding
 • Lef
 • Verwondering

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
193
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven