De Violier

Stockholm 1 3124 SG Schiedam

  • Een aantal keren per jaar worden de ouders van de kleuters en groep 3 uitgenodigd om samen met hun kind een activiteit te doen in de klas.
  • Wij maken gebruik van moderne hulpmiddelen. We houden hierbij de balans tussen interactie en digitalisering goed in de gaten.
  • Op een speelse manier de fijne motoriek ontwikkelen als voorbereiding op het schrijven.
  • Onze jaarlijkse sportdag in de Margriethal

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2021 zijn er tevredenheidspeilingen gehouden worden onder de leerlingen, de ouders en het personeel.
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven