Montessori Schiedam

Anthonie Muysstraat 2 3117 LD Schiedam

Schoolfoto van Montessori Schiedam

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het Schoolvenster van Montessori Schiedam. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessori - opvoeding
  • Bekwame professionals
  • Ouders zijn partners
  • Altijd in ontwikkeling
  • Stedelijke functie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ouders die voor hun kind voor Montessori Schiedam kiezen maken een bewuste keuze voor de montessoriaanse aanpak die de school voorstaat. 

Montessori Schiedam is sinds de start van de school (in 2008) successievelijk gegroeid naar tien groepen in het schooljaar 2023-2024: vier onderbouwgroepen (leerjaren 1 & 2), drie middenbouwgroepen (leerjaren 3, 4 & 5) en drie bovenbouwgroepen (leerjaren 6, 7 & 8). 

Aan het einde van het schooljaar 2023-2024 telt Montessori Schiedam circa 255 leerlingen.  

De school bereikt over enige jaren de maximum capaciteit en zal dan aan het einde van elk schooljaar circa driehonderd leerlingen tellen. Om op langere termijn midden- en bovenbouwgroepen te realiseren tot dertig leerlingen, worden slechts veertig plaatsen per leerlingencohort (periode december tot en met november) aangeboden.

 

 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
229
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven