Basisschool De Glashorst

Glashorst 24 3925 BS Scherpenzeel

Schoolfoto van Basisschool De Glashorst

In het kort

Toelichting van de school

Wij hebben op onze school er bewust voor gekozen om geen extra toelichting te geven op deze site. Veel liever willen we u verwijzen naar onze eigen website (www.glashorst.nl ), waarop u zich een goed beeld kunt vormen van onze school en het onderwijs dat wij kunnen bieden. Deze informatie proberen we n.l. zo actueel mogelijk te houden. Natuurlijk zijn we altijd bereid om u extra informatie te verstrekken en om, als u dit wenst, een afspraak te maken voor een bezoek aan onze school.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
266
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven