Basisschool De Dorpsbeuk

Beukenlaan 14 -16 3925 JL Scherpenzeel

  • Op De Dorpsbeuk is een rijke leeromgeving gecreëerd. De omgeving is zo ingericht dat de kinderen uitgedaagd worden en nieuwsgierig worden gemaakt. Op deze foto ziet u een taal/leeslokaal in de onderbouwunit.
  • Op de Dorpsbeuk leren de kinderen al heel jong dat je samen meer kunt bereiken dan alleen.
  • Op de Dorpsbeuk leren de kinderen door het voeren van coachgesprekken wat ze moeten leren en hoe ze dat het beste aan kunnen pakken.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Door de organisatie van ons onderwijs gaan onze leerlingen steeds beter presteren. Onze vakspecialisten doen onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs en doen aanpassingen waar nodig. Zo kan het zijn dat een probleem in de bovenbouw al begint bij het aanbod in de middenbouw. Door het onderzoek en de samenwerking tussen de verschillende bouwen wordt de kwaliteit steeds beter.

Ook kunnen we door het werken met dynamische instructiegroepen goed aansluiten bij wat de leerlingen werkelijk nodig hebben. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan activerende werkvormen, effectieve instructies en eigenaarschap van onze leerlingen. Door het werken met het portfolio en de coachgesprekken hebben onze kinderen inzicht in waar ze staan en weten ze wat ze nodig hebben om verder te komen in hun ontwikkeling.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze leerlingen worden tussentijds getoetst door middel van methode gebonden toetsen en door formatieve toetsen. Dit zijn korte toetsen die afgenomen worden om te controleren of de leerlingen bijvoorbeeld de instructie goed begrepen hebben en kunnen toepassen. 

Daarnaast worden er twee keer per jaar methode onafhankelijke toetsen afgenomen. Wij gebruiken de Cito toetsen. Na afname analyseren de vakspecialisten de toetsen en worden er zo nodig aanpassingen gedaan in het dagelijks handelen. Dit wordt meegenomen in de planning en weekplanning. De intern begeleider maakt een schoolanalyse.

Naast deze vorm van toetsen worden de doelen ook gevolgd in het portfolio. Samen met de leerlingen worden er coachgesprekken gevoerd. In deze gesprekken wordt besproken aan welke doelen de leerlingen gaan werken en wat ze er voor nodig hebben om deze doelen te behalen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In februari 2020 is er door de inspectie onderzoek gedaan op ons eigen verzoek naar de kwaliteit van ons onderwijs. We zijn volop in ontwikkeling en wilden graag weten waar we nog op door kunnen ontwikkelen. Naar aanleiding van dit onderzoek hebben we het predicaat 'goed' gekregen. Hier zijn we super trots op en we hebben mooie feedback gekregen op de punten waar we nog op door kunnen ontwikkelen.

Terug naar boven