Basisschool De Dorpsbeuk

Beukenlaan 14 -16 3925 JL Scherpenzeel

  • Op De Dorpsbeuk is een rijke leeromgeving gecreëerd. De omgeving is zo ingericht dat de kinderen uitgedaagd worden en nieuwsgierig worden gemaakt. Op deze foto ziet u een taal/leeslokaal in de onderbouwunit.
  • Op de Dorpsbeuk leren de kinderen al heel jong dat je samen meer kunt bereiken dan alleen.
  • Op de Dorpsbeuk leren de kinderen door het voeren van coachgesprekken wat ze moeten leren en hoe ze dat het beste aan kunnen pakken.

In het kort

Toelichting van de school

De Dorpsbeuk is één van de 13 scholen, horende bij Stichting STEV. Onze school ligt in het hart van Scherpenzeel en is daarmee een echte dorpsschool. We zijn een openbare school en heel trots op onze mini-maatschappij. Onze leerlingen leren van jongs af aan overeenkomsten te ontdekken en verschillen te respecteren. Dit merk je aan het fijne pedagogische klimaat bij ons op school. Wereldburgerschap is voor ons een belangrijk thema. Mede daarom willen we nu de ontwikkeling doormaken om een Unesco school te worden.

Onze school heeft 180 leerlingen die verdeeld zijn over 7 stamgroepen. We werken met vakspecialisten die hun lessen geven aan de hele bouw waarin zij werken. Dit gebeurt binnen dynamische instructiegroepen. Door onze manier van werken is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leerlingen en wordt er nauw samengewerkt. We volgen de leerlingen door middel van een portfolio waarbij de kinderen actief betrokken worden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groei
  • Verantwoordelijkheid
  • Innovatief
  • Eigenaarschap
  • Ambitie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
175
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven