Basisschool De Dorpsbeuk

Beukenlaan 14 -16 3925 JL Scherpenzeel

  • Op De Dorpsbeuk is een rijke leeromgeving gecreëerd. De omgeving is zo ingericht dat de kinderen uitgedaagd worden en nieuwsgierig worden gemaakt. Op deze foto ziet u een taal/leeslokaal in de onderbouwunit.
  • Op de Dorpsbeuk leren de kinderen al heel jong dat je samen meer kunt bereiken dan alleen.
  • Op de Dorpsbeuk leren de kinderen door het voeren van coachgesprekken wat ze moeten leren en hoe ze dat het beste aan kunnen pakken.

In het kort

Toelichting van de school

Midden in Scherpenzeel staat Basisschool De Dorpsbeuk. Eén van de 13 scholen, horende bij Stichting EEMVALLEI-Educatief. Het is een school met zo’n 150 leerlingen, verdeeld over zeven stamgroepen, waarbij de kinderen op sociaal-emotioneel niveau en op ontwikkelingsniveau worden ingedeeld. Op de Dorpsbeuk kent iedereen elkaar en dat zorgt voor een goede sfeer en een veilige omgeving.  De Dorpsbeuk is een basisschool voor gepersonaliseerd leren met een continurooster. Dit betekent voor ons dat de leerlingen op de Dorpsbeuk allemaal werken aan doelen die voor hen persoonlijk worden opgesteld en gevolgd middels een portfolio. De instructies volgen zij in niveaugroepen. De leerlingen leren plannen, zelfverantwoordelijk te zijn en zijn eigenaar van hun eigen leerproces. Daarnaast dragen wij  er zorg voor  dat de kinderen  opgevoed worden tot respectvolle, tolerante burgers met het vermogen op een vreedzame manier met zichzelf, de ander en hun omgeving om te gaan.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groei
  • Verantwoordelijkheid
  • Innovatief
  • Eigenaarschap
  • Ambitie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op De Dorpsbeuk zitten per 01-10-2017 152 leerlingen. We zijn een groeiende school met een breed voedingsgebied. Onze leerlingen komen o.a. uit Scherpenzeel, Renswoude en Barneveld.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
164
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven