Kindcentrum De Bonte Mol

Zuidje 10 1636 XC Schermerhorn

Schoolfoto van Kindcentrum De Bonte Mol

In het kort

Toelichting van de school

De Bonte Mol is een dorpsschool in Schermerhorn en telt ongeveer 100 leerlingen. Onze school is een school waarin iedereen gelijkwaardig is en waar respectvol met elkaar omgegaan wordt. Er wordt gewerkt in een sfeer waarin iedereen belangrijk is en zich erkend kan voelen. Zowel leerkrachten als kinderen leren waardering voor elkaar en anderen op te brengen, door elkaar te stimuleren in de mogelijkheden, werk te presenteren, elkaar complimenten te geven en successen te vieren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eenheid
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Diversiteit
  • In beweging

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Bij het aantal leerlingen wordt uitgegaan van de 1 oktober telling.
Op 1 oktober 2021 telde de school 93 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
93
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken met het vijf gelijke dagen model. De schooltijden zijn elke dag hetzelfde, namelijk van 

8.30u tot 14.00u

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven