Basisschool De Lepelaar

Koningin Julianaweg 78 8371 WG Scheerwolde

Schoolfoto van Basisschool De Lepelaar

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van BS De Lepelaar te Scheerwolde. Wij zijn een kleine dorpsschool met een gezellige sfeer en goede resultaten. De school heeft een belangrijke functie in het dorpsleven van Scheerwolde. 

Onze school staat voor:
-Goed onderwijs dat altijd actueel is.
-Werken met moderne (digitale) methoden.
-Voor ieder kind een minilaptop.
-Samen werken aan identiteit.
Ons onderwijs is zo ingericht dat kinderen met een christelijke- en een openbare achtergrond de ruimte krijgen hierin zichzelf te zijn, zich te ontwikkelen en van elkaar te leren. We gaan respectvol met elkaar om.

Mocht u nog meer willen weten dan bent u altijd welkom voor een persoonlijk gesprek met onze directeur.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • actueel onderwijs
  • samen werken aan identiteit
  • digitale middelen
  • effectieve functies
  • buitenactiviteiten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door de nieuwbouw in en om ons dorp is de prognose dat het aantal leerlingen blijft groeien, dan wel stabiel blijft.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
36
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven