Openbare Basisschool Futura

Merelstraat 3 9679 JE Scheemda

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Futura
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Futura
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Futura
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Futura

In het kort

Toelichting van de school

Obs Futura is een openbare basisschool. Iedereen is er welkom. We schenken aandacht aan de verschillen tussen leerlingen. We hebben daarbij geen voorkeur voor één bepaalde richting. We willen de leerlingen begrip en respect bijbrengen voor mensen uit eigen en andere culturen. We vinden het belangrijk dat elke leerling, ongeacht zijn of haar achtergrond, zich op onze school thuis voelt. Daarom zullen levensbeschouwelijke en maatschappelijke onderwerpen van verschillende kanten worden belicht. Als openbare basisschool staan we open voor ieders godsdienst of levensbeschouwing en zullen dat ook bij het onderwijs eerbiedigen.

Onze gedroomde positie is die van een school die kwaliteit levert mede door een eigentijds aanbod en een eigentijdse aanpak en daardoor bij alle belanghebbenden (kinderen, ouders, gemeente, stichting, inspectie) een goede naam heeft.

 • Wij willen onze leerlingen een stimulerende, rijke leeromgeving bieden.
 • Wij willen dat onze leerlingen in die omgeving zich ontwikkelen tot zelfstandige, sociale mensen die met een positief zelfbeeld en mondig de wereld tegemoet treden.
 • Wij willen een veilig, ondersteunend en stimulerend schoolklimaat waarin we de samenhorigheid tussen leerlingen, leerkrachten en ouders kunnen bevorderen.
 • Wij willen een schoolklimaat waarin we de individuele ontwikkeling van leerlingen en leerkrachten stimuleren.

Als u meer informatie over onze school wilt hebben, een rondleiding door de school of uw kind wilt aanmelden kunt u een afspraak maken met Annet Wortelboer

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • vreugde en plezier
 • ontwikkeling en uitdaging
 • respect
 • veiligheid en vertrouwen
 • betrokkenheid en verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Na een periode van krimp is het leerlingenaantal de laatste jaren vrij constant. Er sprake van veel inschrijvingen bij de kleuters.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
177
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven