Katholieke Basisschool St Michiel

Lagedijk 17 3998 KA Schalkwijk

  • De 'kanjertraining' in alle groepen bevordert de sfeer in de klas en draagt bij aan het voorkomen van pesten.
  • Bij het thema techniek wordt in de 'werkplaats' echt behangen in groep 1/2
  • Voor de kinderen die een extra uitdaging kunnen gebruiken hebben we toptalent materialen.
  • Met het planbord stimuleren we de zelfstandigheid van de kinderen.
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool St Michiel

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In november 2020 is een kwaliteitsonderzoek gehouden op de St. Michiel onder de leerlingen uit groep 6, 7 en 8. De kinderen geven de St.Michiel gemiddeld een 8.

De kinderen gaan met plezier naar school. Ze zijn positief over wat ze leren op school en heel tevreden over de uitleg van de leerkrachten. Ze geven aan dat de leerkracht goed helpt wanneer dit nodig is en dat ze duidelijke feedback krijgen over wat ze goed of fout doen. Ook vinden ze dat ze leren samen te werken met andere leerlingen en leren samen te leven.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In november 2020 is een kwaliteitsonderzoek gehouden op de St.Michiel, onder de ouders, het team en de leerlingen uit groep 6, 7 en 8.

Van de ouders heeft 78% de vragenlijst ingevuld. Dit getuigt van een enorme betrokkenheid bij de school. Als team zijn we hier heel blij mee. (Landelijke is de respons gemiddeld zo'n 40%).  

De leerlingen geven de school een 8. Ouders geven een 7.4. Medewerkers geven een 7.7  

Als team zijn we blij dat de tevredenheid van ouders in twee jaar tijd is gestegen van 7.1 naar 7.4. Dit lijkt vooral toe te schrijven aan de toegenomen tevredenheid over het sociale klimaat op school. Op alle items rond dit thema scoren ouders gemiddeld rond een 3,5 op een schaal van 1 tot 4. Het gaat om de volgende thema’s; leerlingen gaan graag naar school; voelen zich veilig op school; school heeft duidelijke regels; leerlingen hebben het naar hun zin in de groep; contact tussen de leerkracht en leerling verloopt goed; de Kanjertraining draagt bij aan een goede sfeer op school. Onze inzet om u beter te informeren en te betrekken bij de Kanjertraining en ons sociale klimaat lijken daarmee geslaagd.

In de bijlage leest u over de belangrijkste conclusies die we hebben getrokken en een eerste aanpak voor de verbeterpunten. 

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven