Katholieke Basisschool St Michiel

Lagedijk 17 3998 KA Schalkwijk

  • De 'kanjertraining' in alle groepen bevordert de sfeer in de klas en draagt bij aan het voorkomen van pesten.
  • Bij het thema techniek wordt in de 'werkplaats' echt behangen in groep 1/2
  • Voor de kinderen die een extra uitdaging kunnen gebruiken hebben we toptalent materialen.
  • Met het planbord stimuleren we de zelfstandigheid van de kinderen.
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool St Michiel

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom bij KBS St. Michiel,

Als enige bassischool in Schalkwijk, bieden wij onderwijs aan bijna alle kinderen in het dorp. Hier zijn we trots op.

Op dit Venster vindt u diverse informatie over onze school. De informatie is afkomstig van DUO, de Inspectie en de school zelf.

Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • De St.Michiel geeft Ruimte
  • Ruimte voor Talent
  • Ruimte voor Groei
  • Ruimte voor Lef

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het schooljaar 2021-2022 starten we met 133 leerlingen. Deze zijn verdeeld over 6 groepen.

Basisschool St.Michiel is de enige school in het dorp. Bijna alle kinderen uit het dorp gaan bij ons naar school. Ook komen er kinderen uit Tull en 't Waal en uit 't Goy bij ons naar school.  Het aantal jonge kinderen in Schalkwijk en omgeving loopt helaas terug. Dit zien wij weerspiegeld in de instroom bij de kleutergroepen. Gelukkig hebben we in de hogere groepen de laatste jaren ook instroom, doordat nieuwe gezinnen zich in Schalkwijk vestigen. De terugloop in het aantal kinderen is van invloed op het aantal groepen dat we kunnen maken en de groepssamenstelling, waaronder de keuze voor homogene groepen of combinatie groepen.

Ten opzichte van afgelopen schooljaar is het aantal leerlingen bij de start van het jaar bijna niet teruggelopen. Heel fijn.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
135
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De sociale veiligheid is een positief aspect van de school zo blijkt uit het tevredenheidsonderzoek van Beekveld en Terpstra. De kleinschaligheid met de korte lijnen en de lage drempels om leerkrachten, directeur of Intern begeleider te spreken worden erg gewaardeerd. Weinig leerlingen worden gepest of zijn bang voor elkaar. Leerkrachten helpen bij het oplossen van ruzies. Helaas zijn er ook uitzonderingen op deze algemene conclusie. We blijven ons inzetten om alle kinderen en ouders zich thuis te laten voelen op de St.Michiel.

De bijlage 'beleidsocialeveiligheid' is beleid dat Fectio-breed is opgesteld.

Terug naar boven