Katholieke Basisschool St Michiel

Lagedijk 17 3998 KA Schalkwijk

  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool St Michiel
  • Wij leren vanuit een groei-mindset, waarbij fouten maken mag.
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool St Michiel
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool St Michiel
  • Schoolfoto van Katholieke Basisschool St Michiel

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom bij KBS St. Michiel,

Wij zijn een gezellige en kleinschalige dorpsschool en bieden onderwijs aan bijna alle kinderen in het dorp.

Op dit Venster vindt u diverse informatie over onze school. De informatie is afkomstig van DUO, de Inspectie en de school zelf.

Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Groei
  • Lef
  • Vertrouwen
  • Moed

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het schooljaar 2023-2024 starten we met 133 leerlingen. Deze zijn verdeeld over zes groepen.

Basisschool St.Michiel is de enige school in Schalkwijk. Bijna alle kinderen uit het dorp zitten bij ons op school. Ook komen er kinderen uit Tull en 't Waal en 't Goy bij ons naar school. Wij kunnen in alle groepen nieuwe leerlingen plaatsen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
132
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De sociale veiligheid is een positief aspect van de school zo blijkt uit het tevredenheidsonderzoek van Beekveld en Terpstra. De kleinschaligheid met de korte lijnen en de lage drempels om leerkrachten, directeur of Intern begeleider te spreken worden erg gewaardeerd. Weinig leerlingen worden gepest of zijn bang voor elkaar. Leerkrachten helpen bij het oplossen van ruzies. Helaas zijn er ook uitzonderingen op deze algemene conclusie. We blijven ons inzetten om alle kinderen en ouders zich thuis te laten voelen op onze school.

De bijlage 'beleidsocialeveiligheid' is beleid dat Fectio-breed is opgesteld.

Terug naar boven