Basisschool De Regenboog

Runstraat 16 5374 AC Schaijk

 • Bewegend spelen en leren.
 • We gaan uit van betrokken leerlingen door eigenaarschap.
 • Leerplein in de blauwe unit waaraan de klaslokalen grenzen. We hebben 4 speel-, leerpleinen
 • Leren en ontwikkeling zichtbaar maken.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op basisschool De Regenboog!

De Regenboog staat voor kleurrijk, veelzijdig en eigentijds onderwijs. Onder onze regenboog is plaats voor iedereen. Aan onze leerlingen doen wij de volgende belofte:

Bij ons op school:

 • Krijg jij de aandacht en de zorg die je nodig hebt om te ontwikkelen;
 • Mag jij jezelf zijn, voel je je thuis en mag je fouten maken;
 • Werken gemotiveerde leerkrachten en leerlingen die zich inzetten om met elkaar te leren;
 • Praten en werken wij op een professionele manier samen;
 • Speel, werk en leer jij in een uitdagende leeromgeving.

De inzichten die we hebben op leren en van waaruit wij handelen zijn wetenschappelijk onderbouwd. Daaruit blijkt dat wij iedere dag op onze school met een team enthousiaste en betrokken vakmensen, zorgen voor betrokken leerlingen die het fijn vinden om te leren. Dit realiseren wij door kwalitatief hoogwaardige instructielessen in een goed pedagogisch schoolklimaat. Daar waar we met elkaar leren leren, leren leven en leren samenleven.

Het team van basisschool De Regenboog

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kleurrijk
 • Respect
 • Veelzijdig
 • Eigentijds

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
380
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Brengen en halen

In tijden van Corona waarbij de 1,5 meter geldt, zullen er indien nodig aanpassingen op bovenstaande zijn.

Op De Regenboog staan we voor veiligheid en welbevinden van onze leerlingen, uw kind(eren). Daarom zorgen we er met elkaar voor dat er voldoende ruimte is voor leerlingen om zelfstandig* het schoolplein en de klas te betreden. Wij hanteren daarvoor de volgende afspraken:

 • Vanaf 8.15 uur gaan de poorten open en is er toezicht op het plein.
 • Vanaf 8.20 uur kunnen alle leerlingen die op het schoolplein zijn rustig en zelfstandig naar binnen.
 • Om 8.25 uur gaat de eerste bel, om 8.30 uur starten alle lessen.
 • De leerkrachten zijn vanaf 8.20 uur in de klas.
 • Ouders parkeren voor de veiligheid van hun en andermans kinderen in de parkeervakken en niet op de stoep of rijbaan.
 • Ouders gebruiken de zoen-en-zoef-zone alleen voor het zelfstandig in- en uitstappen van hun kinderen, niet voor parkeren.
 • Parkeren kan het veiligst op het plein bij de kerk.
 • Ouders, verzorgers, oppas en niet-schoolgaande broertjes of zusjes blijven bij halen en brengen buiten het schoolterrein.
 • Alle kinderen komen via de aangewezen poort naar het schoolplein.
 • De kleuters komen binnen via de kleuterpoort (bij de Weijers), groep 3 bij de hoekpoort en groep 4-8 bij de hoofdpoort.
 • Bij de poort stapt een fietser af en loopt het schoolplein op.
 • De fiets wordt gestald in het aangewezen parkeervak.
 • Om 14.00 uur verlaten de kinderen lopend door de aangewezen poort het schoolterrein.

*Uitzondering op de regel: Het hoofddoel geldt door al onze leerlingen, maar soms zijn er voor individuele leerlingen tussenstappen nodig. U kunt als ouder altijd in overleg met de intern begeleider én de leerkracht om aanpassingen te bespreken. Daarnaast maken leerkrachten met ouders van nieuwe leerlingen individuele afspraken over brengen en halen voor de 1e startperiode.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Pesten kan niet op onze school

Uitgangspunt bij ons op school:

 • Elk kind moet zich veilig en gewaardeerd voelen op school. Dus pesten kan en mag niet! 
 • Ouders en team moeten exact op de hoogte zijn wat de school gaat doen als zij merken dat hun kind gepest wordt op school. 
 • Er wordt gesproken over pesten als de ontvanger het als pesten ervaart.
 • 80% van de leerkrachten weet niet dat er in hun klas gepest wordt. Dus als ouders bij de leerkracht komen, nemen we dit te allen tijde serieus. 
 • 60% van de ouders weten het ook niet of komen er veel later achter.  Zij hebben het vaak niet gedacht of van hun kind verwacht.

Terug naar boven