Basisschool Den Omgang

Bossestraat 8 b 5374 HT Schaijk

  • Schoolfoto van Basisschool Den Omgang
  • Schoolfoto van Basisschool Den Omgang
  • Schoolfoto van Basisschool Den Omgang
  • Schoolfoto van Basisschool Den Omgang
  • Schoolfoto van Basisschool Den Omgang

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij daltonschool Den Omgang!

Daltononderwijs nodigt leerlingen uit om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen. Wij dagen leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen. We geven hen de kans hun talenten te ontwikkelen en zelfbewust worden. We doen dit op zo’n manier dat zij vol zelfvertrouwen en enthousiasme nieuwe uitdagingen in hun leven aan durven gaan.

We geloven in de eigen kracht van onze leerlingen. Door hen zelf te laten bijdragen aan hun leerproces, willen we deze kracht zoveel mogelijk stimuleren. Daarbij houden we rekening met hun talenten en interesses. Wij laten onze leerlingen dan ook zo veel mogelijk zelfstandig ontdekken, zonder dat ze in deze ontdekkingstocht alleen staan. ‘Loslaten waar het kan, aan de hand nemen waar het nodig is’.

Wij doen dit graag samen! Met elkaar als team, met onze leerlingen en met u, als ouders/verzorgers. Met aandacht voor respect, vertrouwen en veiligheid. Wij staan open voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van werken. Elk kind is uniek en daar hoort passend onderwijs bij.

Opgroeien tot een mens met lef, die later als volwassene ondernemend en zelfverantwoordelijk kan leven, werken en samenleven.

Team Den Omgang

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • eigenaarschap
  • vertrouwen
  • veiligheid
  • respect
  • mens met lef

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
184
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven