Aloysiusschool

Langestraat 3 1741 HB Schagen

  • Beeld en letters zijn bewaard gebleven en in de nieuwe gevel verwerkt.
  • De aula is een echte theaterzaal geworden.
  • De lokalen grenzen hier aan een ruime gang en de vide toont een kijkje op het toneel en de tribune.
  • Schoolfoto van Aloysiusschool
  • Hier zitten tijdelijk een aantal groepen tot de twee nieuwe lokalen in het hoofdgebouw gereed zijn.

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

In 2019-2020 is er geen eindtoets afgenomen i.v.m. de Coronacrisis.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten worden gemeten door het leerlingvolgsysteem van CITO.

Voor de volgende vakken hebben we toetsen:

Rekenen en wiskunde, begrijpend lezen, studievaardigheden, spelling, technisch lezen, taal voor kleuters en rekenvaardigheden kleuters. De toetsen worden op 2 momenten in het jaar afgenomen. De resultaten worden geanalyseerd en besproken en op basis van deze resultaten wordt ons onderwijs waar nodig bijgesteld of verbeterd. Dit alles via een PDCA cyclus.

In ons schoolplan beschrijven we de criteria waarmee we analyseren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Jaarlijks verschillen de cijfers enigszins rond de uitstroom en de resultaten van de eindtoets. Kinderen verschillen en ook elke groep is niet een gemiddelde. Om toch te zien wat het algemene beeld is, is het goed om de uitstroomgegevens over meerdere jaren te bekijken.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven