Rooms Katholieke Basisschool De Vogelweid

Merelstraat 46 1742 JM Schagen

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vogelweid
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vogelweid
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vogelweid
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vogelweid
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vogelweid

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van RKBS De Vogelweid. SchoolVenster geeft u een genuanceerd beeld van wie wij zijn, waar wij voor staan en biedt u inzicht in de opbrengsten en adviezen. De gegevens zijn afkomstig van DUO (de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs), de onderwijsinspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school. Meer informatie over RKBS De Vogelweid' kunt u vinden op de website van de school. 

Met vriendelijke groeten,

Annamarie Vriezekolk
Directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbinden
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school telt ongeveer 225 leerlingen, momenteel verdeeld over 9 groepen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
213
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Binnen de school zijn er op diverse niveaus afspraken gemaakt met de leerlingen, het team en de ouders.
U leest hierover in de beschikbaar gestelde documenten.

Terug naar boven