Burgemeester de Wildeschool

Meerkoet 25 1742 KM Schagen

  • Schoolfoto van Burgemeester de Wildeschool
  • Schoolfoto van Burgemeester de Wildeschool
  • Schoolfoto van Burgemeester de Wildeschool

Het team

Toelichting van de school

SO Burgemeester de Wildeschool beschikt naast de groepsgebonden medewerkers zoals de groepsleraren, klassenassistenten en logopedisten over andere functies die ondersteuning bieden aan het onderwijs in de groepen. Daarbij kunt u denken aan ambulante begeleiders, orthopedagogen/psychologen, psychodiagnostisch medewerker,  administratieve medewerkers, conciërge, trajectbegeleider, vakleerkracht bewegingsonderwijs en de leden van de directie.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

De ontvangen personeelsgegevens bieden geen goede weergave van de werkelijke situatie op de school. Lees de toelichting van de school.

Terug naar boven