Burgemeester de Wildeschool

Meerkoet 25 1742 KM Schagen

  • Schoolfoto van Burgemeester de Wildeschool
  • Schoolfoto van Burgemeester de Wildeschool
  • Schoolfoto van Burgemeester de Wildeschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Burg. de Wildeschool! Onze school biedt cluster 2 onderwijs in de basisschoolleeftijd aan kinderen met een auditieve en communicatieve belemmering. Hieronder wordt verstaan: slechthorende leerlingen, leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis en leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. Daarnaast beschikt de school over een dienst ambulante begeleiding die leerlingen in het regulier onderwijs thuisnabij ondersteuning biedt.

De SchoolVenstergegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

SO Burgemeester de Wildeschool biedt speciaalonderwijs voor leerlingen in de basisschoolleeftijd met een auditieve en communicatieve belemmering.

Onze leerlingen wonen in de regio's: Midden-Kennemerland, Noord-Kennemerland, West Friesland en de Kop van Noord-Holland.

In het algemeen gesteld onze leerlingen wonen op of boven de lijn Castricum - Oosthuizen.

SO Burgemeester de Wildeschool heeft 2 vestigingen in Schagen en nevenvestigingen in Hoorn (Zwaag) en Alkmaar. De door BRON aangeleverde aantallen leerlingen betreffen specifiek de aparte vestigingen in Schagen, Hoorn en Alkmaar. Per 01-10-2013 telde onze school totaal 183 leerlingen en 159 leerlingen in de ambulante begeleiding.De ambulant begeleide leerlingen staan inschreven op de scholen voor regulier onderwijs en worden niet in Schoolvenster weergegeven.

Gezien de taalgevoelige leeftijd (0-8 jaar) streeft de school na om waar mogelijk de leerlingen rond groep 4 / 5 met ambulante begeleiding terug te plaatsen naar het regulier onderwijs.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
111
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven