De Ark

Vincent van Goghlaan 2 1741 JR Schagen

Schoolfoto van De Ark

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het Schoolvenster van basisschool De Ark. Wij zijn een protestants-christelijke basisschool in het centrum van Schagen waar elke leerling gezien wordt. Wij bieden duurzaam, betekenisvol onderwijs voor gelukkige wereldbewoners. Bent u nieuwsgierig geworden? Lees dan vooral verder of bekijk onze website www.dearkschagen.nl.

Onze school valt onder stichting Kopwerk. In totaal vallen 26 scholen uit de kop van Noord-Holland onder stichting Kopwerk. Meer informatie kunt u vinden op www.kopwerk.nl.  

Onze school is gevestigd in een prachtig, duurzaam gebouw aan de Vincent van Goghlaan aan de rand van het centrum van Schagen. Het schooljaar 2023-2024 starten wij met 114 leerlingen verdeeld over 5 groepen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Verbinding
  • Eigenheid
  • Ontdekken
  • Ontwikkelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Heeft u belangstelling voor onze school? Wij maken graag tijd voor u voor een rondleiding en persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek lichten wij toe hoe wij ons onderwijs inrichten. Ook bekijken directie en intern begeleider of de school in staat is om datgene te bieden wat uw kind nodig heeft. 

Als u ervoor kiest om uw kind daadwerkelijk bij ons op school in te schrijven dient er een inschrijfformulier ingevuld en ondertekend te worden. Hiervoor dienen een aantal zakelijke gegevens te worden ingevuld. Daarnaast vragen we aan ouders om het doel en de grondslag van de school te respecteren en naar hun beste kunnen te zullen meewerken aan door de school gewenste onderzoeken en/of hulptrajecten

Kopwerkscholen hanteren geen wachtlijst, het is voor onze planning en organisatie echter wel prettig om uw kind bijtijds aan te melden.

Kinderen mogen naar school vanaf de dag dat zij 4 jaar oud worden. Om alvast te wennen mag uw kind een aantal dagdelen (maximaal 5) komen meedraaien in de groep. Deze momenten stemt u samen met de groepsleerkracht af.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
114
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stichting Kopwerk maakt gebruik van de verbeterde meldcode voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Deze meldcode helpt onze school om te gaan met het vermoeden van geweld of mishandeling in de thuissituatie van een kind. De school doorloopt vijf stappen voordat zij een melding doen bij Veilig Thuis. Meer informatie over deze meldcode kunt u vinden via: https://www.kopwerk.nl/informatie/meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling

Terug naar boven