Christelijke Basisschool De Meander

Lindenlaan 14 9771 AM Sauwerd

  • Ons onderwijs in duurzaamheid, natuur en voeding vindt plaats in het klaslokaal, maar ook in de moestuinen, in het dorp en in de omgeving.
  • Een goed pedagogisch klimaat is misschien wel de belangrijkste voorwaarde voor een goede ontwikkeling van onze leerlingen.
  • Op CBS De Meander zorgen wij ervoor dat ieder kind wordt uitgedaagd op zijn of haar eigen niveau.
  • Door het aanbieden van afwisselende ateliers, laten wij de leerlingen op zoek gaan naar hun talenten en interesses.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In december 2021 is een leerling-tevredenheidsenquête uitgezet.

In de bijlage kunt u de uitkomsten lezen.

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In december 2021 is een ouder-tevredenheidsenquête uitgezet.

In de bijlage kunt u de uitkomsten lezen.

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven