Christelijke Basisschool De Meander

Lindenlaan 14 9771 AM Sauwerd

  • Op onze school is samenwerken erg belangrijk
overleggen is daarvoor noodzakelijk.
  • De leerlingen maken zelfstandig gebruik van onze leerpleinen. Daar werken ze zelfstandig met alle materialen die ze nodig hebben.
  • Wij zijn een Biologie PLus School en duurzaamheid vinden we erg belangrijk. We geven Biologielessen op een geheel andere wijze en elke week werken de kinderen in de schooltuin achter onze school. Daar brengen ze de biologielessen in de praktijk.

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster biedt u inzicht in onze school, CBS de Meander. Naast resultaten (van DUO, de inspectie en onze eigen 'harde gegevens') bieden wij u informatie over onze manier van werken. Resultaten zijn voor ons meer dan cijfers alleen. Wij zijn een kleine Biologie Plus Basisschool met 70 leerlingen. Daardoor zijn we erg betrokken op elkaar en doen veel dingen samen. Wij dagen elk kind uit om het beste te behalen. Elk kind heeft verantwoordelijkheid, voor zichzelf,maar ook voor de ander en de omgeving.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • christelijke identiteit
  • respect
  • vertrouwen
  • verantwoordelijkheid
  • zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door ontvolking van het platteland loopt het leerlingaantal terug op onze school en daardoor is de organisatie van onze school en de groepen anders ingericht. Op onze school moet door minder leraren meer gedaan worden. Leraren krijgen te maken met combinatieklassen van 3 groepen en de organisatie van projecten en festiviteiten komt neer op minder schouders dan op grote scholen. Daar tegenover staat wel dat de leraar zijn leerlingen vaak beter kent. De kwaliteit op onze school is goed en boeken de leerlingen goede resultaten!

Wij zijn trots op onze Biologie Plus School : CBS de Meander

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
68
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven