Christelijke Basisschool De Meander

Lindenlaan 14 9771 AM Sauwerd

  • Ons onderwijs in duurzaamheid, natuur en voeding vindt plaats in het klaslokaal, maar ook in de moestuinen, in het dorp en in de omgeving.
  • Een goed pedagogisch klimaat is misschien wel de belangrijkste voorwaarde voor een goede ontwikkeling van onze leerlingen.
  • Op CBS De Meander zorgen wij ervoor dat ieder kind wordt uitgedaagd op zijn of haar eigen niveau.
  • Door het aanbieden van afwisselende ateliers, laten wij de leerlingen op zoek gaan naar hun talenten en interesses.

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders en verzorgers,

Fijn dat u een kijkje komt nemen op het schoolvenster van Christelijke basisschool de Meander. Graag voorzien wij u van uitgebreide informatie over onze school, daarom verwijzen we u naar onze website www.meander.vcpong.nl. Op deze website staat de meest recente informatie en op welke wijze u contact op kunt nemen met de school.

Graag tot ziens! Het team van de Meander

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • christelijke identiteit
  • respect
  • vertrouwen
  • verantwoordelijkheid
  • zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft sinds schooljaar 2021 2022 een groeiend leerlingenaantal.

We werken met vier combinatiegroepen aan goed onderwijs voor ieder kind. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
71
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Veiligheidsbeleid en de bijhorende bijlagen zijn op te vragen bij de school.

Terug naar boven