Openbare Basisschool Het Bolwerk

Menneweg 12 2172 HD Sassenheim

Schoolfoto van Openbare Basisschool Het Bolwerk

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht kortdurend verlof heeft, wordt er geacteerd in de volgende volgorde: 

1. Er wordt gezocht naar een vervanger

2. Een bevoegde ambulante collega komt voor de groep (mits de agenda het toelaat)

3. Op gymdagen nemen de leerkrachten die geen groep hebben de klas over.

4. Mochten bovenstaande punten niet haalbaar zijn, dan wordt de groep naar huis gestuurd. Opvang kunnen ouders eventueel via de BSO regelen.Bij langdurend verlof -> langer dan 1 week.

Mocht een collega langer dan 1 week afwezig zijn, dan is bovenstaande stappenplan niet meer wenselijk. Samen met het bestuur zal er dan gezocht worden naar een oplossing.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De ambitie van Het Bolwerk is om zoveel mogelijk kinderen regulier onderwijs te bieden. Hulpvragen signaleren we zo vroeg mogelijk, en bespreken we in kind- en groepsbesprekingen. In samenwerking met ouders, leerkrachten en onderwijsondersteuners (intern en extern) geven we ondersteuning bij enkelvoudige problematiek op leer- of gedragsgebied middels kortdurende ondersteuningstrajecten. Voor ernstige en/of meervoudige problematiek zijn beperkte mogelijkheden. Er wordt samen met de ouders een Ondersteuningsteam gevormd, en een passend arrangement georganiseerd. Langdurige ondersteuning is hiermee op beperkte schaal mogelijk. Als kinderen op Het Bolwerk onvoldoende tot hun recht komen, zoeken we samen met ouders naar een beter passende onderwijsplek.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven