Rooms Katholieke Basisschool de Springplank

Kagerplein 30 2172 EA Sassenheim

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Springplank
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Springplank
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Springplank
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Springplank
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Springplank

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De Springplank heeft een leerlingtevredenheidsonderzoek afgenomen onder de leerlingen van de groepen 7 en 8.

Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in het welzijn, welbevinden van de leerling en hoe de leerlingen onze school ervaren.

Met de uitkomst van dit onderzoek kunnen wij ons onderwijs beter afstemmen en daar waar nodig aanpassen.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven