Rooms Katholieke Basisschool de Springplank

Kagerplein 30 2172 EA Sassenheim

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Springplank
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Springplank
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Springplank
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Springplank
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Springplank

In het kort

Toelichting van de school

U hebt gezocht naar het schoolvenster van basisschool De Springplank, fijn dat u deze gevonden hebt.

U bent mogelijk op zoek naar een school voor uw kind. Dat betekent dat u staat voor een belangrijke keuze. Een school die past bij uw kind. We hopen dat dit schoolvenster kan helpen bij uw zoektocht naar een goede basisschool.

We willen kinderen wortels en vleugels meegeven. Wortels door een veilige en uitdagende leeromgeving te bieden. Vleugels door de kinderen voor te bereiden op de maatschappij. Maar vooral de talenten die ieder kind heeft de ruimte te geven om zijn/haar vleugels te kunnen uitslaan.

Dit schoolvenster kan nooit een volledig beeld geven van onze school. Mocht u meer willen weten dan is een bezoekje aan onze website meer dan de moeite waard.

De Springplank…….een goede start op weg naar volwassenheid !!!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaarschap
  • Verwondering
  • Betrokkenheid
  • Ambitieus
  • Sociaal veilig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Springplank heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Dit zien wij terug in het onderwijs en de omgeving zoals een klimaatneutraal gebouw. De laatste twee jaren loopt het aantal leerlingen iets terug, aangezien er grote groepen de school verlaten (44 leerlingen) en dit aantal zich niet in de onderbouw aanvult. De prognose laat zien dat dit het komende jaar doorzet en de school bij 230 leerlingen stabiliseert. 

Momenteel (schooljaar 2020-2021) heeft de school 10 groepen. Drie kleutergroepen (1-2), 2 groepen in de onderbouw (3, 4), 3 groepen in de middenbouw (5 en 2x groep 6) en 2 groepen in de bovenbouw (7 en 8).

Weergave

Leerlingen
241
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven