Rooms Katholieke Basisschool de Springplank

Kagerplein 30 2172 EA Sassenheim

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Springplank
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Springplank
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Springplank
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Springplank
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Springplank

In het kort

Toelichting van de school

Op basisschool De Springplank draait het allemaal om goed onderwijs, om groei, eigen verantwoordelijkheid nemen in een veilige en fijne omgeving. Vallen en weer opstaan. Stap voor stap je talenten ontdekken. En bovenal, gemotiveerd en met veel plezier elke dag een sprong in ontwikkeling maken.

Bij ons wordt uw kind gezien, gehoord en mag het er zijn.
Balans is bij het ons het sleutelwoord; er is continue aandacht voor de fysieke en mentale gesteldheid van kinderen.

Lees alle informatie op deze site grondig. En neem ook eens een kijkje op onze website www.bsspringplank.nl.
Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op.
Met plezier laten wij u de school zien en vertellen wij u over ons onderwijsconcept en onze visie daarop.

De Springplank…….elke dag ZIN om een SPRONG vooruit te maken!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaarschap
  • Verwondering
  • Betrokkenheid
  • Ambitieus
  • Sociaal veilig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Springplank heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Dit zien wij terug in het onderwijs en de omgeving zoals een klimaatneutraal gebouw. De aanwas en aanmelding is de laatste jaren naar verwachting. De prognose laat zien dat het aantal leerlingen bij 230 stabiliseert. 

Momenteel (schooljaar 2020-2021) heeft de school 10 groepen. Drie groepen 1/2, 2 groepen in de onderbouw (3, 4), 3 groepen in de middenbouw (5 en 2x groep 6) en 2 groepen in de bovenbouw (7 en 8).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
222
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven