R.K.B.S De Overplaats

Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim

Schoolfoto van R.K.B.S De Overplaats

Het team

Toelichting van de school

Ons schoolteam is zeer divers. Het bestaat uit zeer ervaren leerkrachten en minder ervaren leerkrachten. De kracht van ons team ligt in het delen van ervaringen. We noemen onszelf een lerende organisatie, waarin we gebruik maken van elkaars kwaliteiten en werken met "open deuren". Geplande collegiale consultaties van de leerkrachten, klassenbezoeken en flitsbezoeken door de directie en intern begeleider zijn de afgelopen jaren gemeengoed geworden. 

Binnen ons team zijn er ook leerkrachten met specifieke competenties aanwezig. 
Onderstaand vindt u de verschillende professies:

 • Bedrijfshulpverleners
 • Intern begeleiders
 • Remedial teacher
 • Anti pest coördinator
 • Kanjertrainers
 • Cultuurcoördinator
 • Rekencoördinator
 • Taakspeltrainers
 • Met sprongen vooruit trainers


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij beschikken als Sophiascholen over een eigen vervangingspool. De vervangingen worden via de vervangingsmanager aangevraagd, ingepland en eventueel toegekend. Wegens het lerarentekort is het niet altijd mogelijk om vervanging te regelen via de vervangingspool. Het team van leerkrachten in de vervangingspool heeft een eigen directeur. 
Als er geen leerkrachten beschikbaar zijn dan proberen we het intern op te lossen. In het uiterste geval zal u gevraagd worden om uw kind thuis te houden bij afwezigheid van de leerkracht op de desbetreffende dag. 
Hierover wordt u altijd tijdig over geïinformeerd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Terug naar boven