Basisschool Het Sterrenwerk, locatie onderbouw.

St. Antoniuslaan 15 2171 EL Sassenheim

Schoolfoto van Basisschool Het Sterrenwerk, locatie onderbouw.

In het kort

Toelichting van de school

Kinderen  krijgen bij ons de ruimte om te stralen. Wij dagen onze kinderen uit om de wereld te ontdekken en daaraan een positieve en duurzame bijdrage te leveren. Samen succesvol bouwen aan de basis: dat is onze missie. Omdat we veel waarde hechten aan een goede basis, besteden we ruimschoots aandacht aan de basisvakken lezen, taal en rekenen. Maar we bereiden onze leerlingen ook voor op de toekomst. In een veilige leeromgeving waarin leerlingen zich thuis voelen, dagen we hen uit om de wereld te ontdekken en daaraan een positieve en duurzame bijdrage te leveren. Er is veel ruimte bij ons op school voor creatieve, culturele en sportieve vaardigheden. We hebben onze eigen vakdocent voor Kunst & Expressie en Bewegingsonderwijs. Onze kernwaarden zijn Verbinding, Vertrouwen, Eigenaarschap, Duurzaamheid en Verwondering.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Samen verder De Rank en De Kinderburg gaan hun krachten bundelen en aan een gezamenlijke toekomst bouwen. Twee goede, gezellige basisscholen worden samen nóg beter! Door samen te gaan creëren we mooie, nieuwe kansen om kennis met elkaar te delen, elkaar te inspireren en aan te vullen. Als alles naar wens verloopt, willen we in de tweede helft van 2020 fuseren. De Kinderburg en De Rank worden dan samen een interconfessionele school, waar ruimte zal zijn voor zowel de katholieke als de protestantse traditie. Vanuit respect en oprechte interesse in elkaar zullen we samen inhoud geven aan ons onderwijs.
Weergave

Leerlingen
125
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven