Basisschool De Statie

Canadalaan 2 b 4551 AL Sas van Gent

  • Schoolfoto van Basisschool De Statie
  • Schoolfoto van Basisschool De Statie
  • Schoolfoto van Basisschool De Statie

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouder/verzorger,
Bedankt voor het vertrouwen in onze school. Wij zijn blij je als partner te verwelkomen. Onze school wil een plek zijn waar je kind ongestoord kan opgroeien, leren en ervaren. Samen staan we in voor een zo optimale en volledige ontwikkeling van je kind. We hopen op een positieve, respectvolle en duurzame samenwerking.    

Beste leerling,
Welkom op onze school! Laten we samen stappen zetten om te leren, te groeien, om jouw persoonlijkheid en talenten verder te ontplooien, om te leren zorg dragen voor jezelf en elkaar, om een plaatsje te bouwen in onze samenleving, … laten we de wereld samen ontdekken!

Deze gids is bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben én voor ouders van toekomstige leerlingen. Aan wie al kinderen op onze school heeft, leggen wij in deze gids verantwoording af over onze manier van werken en de behaalde resultaten. Aan de andere ouders leggen wij uit wat zij mogen verwachten als hun kind een leerling van onze school wordt.

We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Vanzelfsprekend bent u altijd welkom voor een toelichting.  

                                               Hallo!
                                               Welkom jij,
                                               Jij helemaal jezelf.
                                               Nieuw voor ons. 
                                               Onbekend
                                               Goed zoals je bent.
                                               Wij zijn blij dat jij er bent. 
                                               Een nieuwe schakel in onze ketting. 
                                               Een nieuwe kleur in onze school. 
                                               Een veelzijdig stukje
                                               Van onze puzzel.
                                               We willen je graag leren kennen.
                                               We willen samen met jou een stuk op weg gaan.
                                               We wensen jou
                                               Veel zon op die weg. 
                                               Vriendschap en vertrouwen. 
                                               Mensen met een luisterend oor. 
                                               En een warm hart. 
                                               Eerlijke kansen. 
                                               Veiligheid. 
                                               Hier en daar een schuilplaats…
                                               We willen je daarbij graag helpen.
                                               Welkom, fijn dat je er bent.  

                                                Het team van IKC De Statie    

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerkingsschool
  • Ondersteuning
  • Samenlevingsschool
  • Respect en tolerantie
  • Gezonde School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
156
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Buitenschoolse opvang
Onze locatie voor buitenschoolse opvang (BSO) Sunkids is elke schooldag voor- en na schooltijd open om jouw kind te verwelkomen. En moet jij werken in de vakantie? Geen probleem, dan staan onze pedagogisch medewerkers een hele dag klaar om leuke activiteiten te organiseren. Met vriendjes en vriendinnetjes vliegt de tijd voorbij: spelen, sporten, knutselen, relaxen, huiswerk maken, het kan allemaal.
’s Ochtends is de voorschoolse opvang van de BSO open vanaf 7.30 uur en op verzoek zelfs al vanaf 6.30 uur. Een oplossing voor ouders die vroeg aan de slag moeten. Je kind krijgt een ontbijt aangeboden en wordt door de pedagogisch medewerker op tijd naar zijn/haar school of klaslokaal gebracht.Even bijkomen van een hele dag op school en daarna samen ontspannen. Je kind wordt altijd door een pedagogisch medewerker van school opgehaald. Eerst samen fruit eten en daarna samen spelen. Onze medewerkers organiseren elke dag een of meerdere activiteiten en soms wordt een professionele workshop aangeboden. Buitenspelen is een belangrijk onderdeel van de BSO-tijd en staat elke dag op het programma. Nog sporten na de BSO of muziek- of zwemles? Tegen een kleine vergoeding kan je kind gezellig met de andere kids een gezonde warme maaltijd eten. Goed geregeld dus op onze BSO! Spelen op de BSO is altijd leuk, maar in de vakanties helemaal! Elke vakantie wordt met een nieuw programma gewerkt. Koken, Natuur, Sporten, De wereld rond, Prehistorie, Feest, wat wordt het thema voor de volgende vakantie? De BSO-ers kijken er nu al naar uit.
Heb jij huiswerk? Ook dat kun je bij ons maken. De BSO neemt ook deel aan de Naschoolse Activiteiten die worden georganiseerd in De Statie.

Wil je eens komen kijken, maak dan gerust een afspraak en kom eens langs.
www.kinderopvangzvl.nl
info@kinderopvangzvl.nl
Telefoon: 0115-612368

Naschoolse activiteiten
Samen met o.a. Sas Actief, Kids2fun, NatuurenZo en andere externe partners is het gelukt om een afwisselend programma in elkaar te zetten dit schooljaar.
Met naschoolse activiteiten help je kinderen te ontdekken wat ze leuk vinden en waar hun talenten liggen. Ze maken kennis met nieuwe werelden, verleggen grenzen, werken samen, leren zich te presenteren en doen unieke ervaringen op. Ze leren kortom door te ervaren, te maken en te doen. Een waardevolle aanvulling op het leren in de klas en uit boeken. Naast de activiteiten die we tijdens schooluren organiseren, bieden we verschillende naschoolse activiteiten in de vorm van lessenseries of een enkele workshop. Zo krijgen leerlingen ook buiten schooltijd de ruimte om zich te ontwikkelen en te ontdekken wat ze leuk vinden.

Hoe werkt het?:
Op onze website: https://naschoolsaanbod.bsdestatie.nl staan alle activiteiten per maand georganiseerd. Op het tegeltje van de activiteit staat een korte beschrijving welke activiteit het is, voor welke groep, enz. -
We zorgen regelmatig voor een update van het aanbod. Dit zullen we communiceren via Parro. -
Vanuit het IKC is ........................... de coördinator van de Naschoolse activiteiten.
Ook op de website van school (www.bsdestatie.nl) hebben we de link naar het naschools Aanbod geplaatst.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven