OBS 't Heidemeer

Arie Bosscherstraat 32 9611 EN Sappemeer

  • Schoolfoto van OBS 't Heidemeer
  • Schoolfoto van OBS 't Heidemeer
  • Schoolfoto van OBS 't Heidemeer
  • Schoolfoto van OBS 't Heidemeer
  • Schoolfoto van OBS 't Heidemeer

In het kort

Toelichting van de school

SAMEN STERK! 

Basisschool 't Heidemeer is een openbare basisschool in Sappemeer. De leerlingen, medewerkers, ouders, het schoolgebouw en de omgeving vormen samen de school.

't Heidemeer stat voor modern traditioneel onderwijs. We werken in de klassen met moderne methodes waarbij vaardigheden als taal, lezen, rekenen en wereldoriëntatie de basis vormen. De leerkrachten geven daarbij eerst een duidelijke uitleg, doen het nog eens voor, laten kinderen het daarna samen oefenen om zo toe te werken naar het moment dat het kind het helemaal zelfstandig kan.

Via deze pagina's kunt u een kijkje nemen op 't Heidemeer maar er is nog zoveel meer te zien in de school. Wij nodigen u dan ook graag uit om een afspraak te maken en kennis te komen maken met ons en onze leerlingen. .

Team 't Heidemeer

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden
  • Vertrouwen
  • Structuur
  • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
232
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven