Bosbeekschool

Burg Enschedelaan 66 2071 AW Santpoort-Noord

Bosbeekschool 
Openbaar onderwijs 
Santpoort-Noord

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Een van onze schooldoelen is het vergroten van het eigenaarschap van kinderen. Een mooi speerpunt ook voor dit schooljaar. Naast de start- en eindgesprekken met ouders en kinderen zien wij duidelijk kansen en mogelijkheden bij het thematisch werken op het gebied van Wereldorientatie. (methode Topondernemers). Dit schooljaar zijn wij gestart met een doelgericht aanbod voor alle kinderen op het gebied van de executieve functies. Het expertteam executieve functies monitort en ondersteunt dit implementatieproces. Daarnaast willen wij nog beter aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de kinderen. Het voeren van kindgesprekken is daarvoor een mooi hulpmiddel.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van ouders. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven