Bosbeekschool

Burg Enschedelaan 66 2071 AW Santpoort-Noord

Bosbeekschool 
Openbaar onderwijs 
Santpoort-Noord

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Kinderen geven aan dat zij graag meer persoonlijk betrokken willen worden bij hun onderwijs. Het gaat om de term 'eigenaarschap'. Een mooi speerpunt voor dit schooljaar. Naast de start- en eindgesprekken met ouders en kinderen zien wij duidelijk kansen en mogelijkheden bij het thematisch werken op het gebied van Wereldorientatie. (methode Topondernemers). Daarnaast willen wij nog beter aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de kinderen. Het voeren van kindgesprekken is daarvoor een mooi hulpmiddel.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van leerlingen. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven