Bosbeekschool

Burg Enschedelaan 66 2071 AW Santpoort-Noord

Bosbeekschool 
Openbaar onderwijs 
Santpoort-Noord

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op de Bosbeekschool wordt verlof voor het personeel zo goed mogelijk opgevangen. Voor ons is het belangrijk dat het onderwijs voor alle kinderen zo goed mogelijk door kan gaan en dat de rust en de continuïteit gewaarborgd blijft. De opvang in geval van ziekte regelen wij op de volgende manieren: in de eerste plaats kijken we altijd naar onze interne mogelijkheden. Duo-collega's, part-timers en onze onderwijsassistenten betekenen veel voor ons in deze situaties. Wij streven naar een ziekteverzuim percentage van onder de 6%. Indien noodzakelijk en mogelijk vallen we terug op de invalpoule van ons bestuur OPOIJmond of maken we gebruik van ex-collega's. Een enkele keer verdelen we de kinderen over de andere groepen. De afgelopen jaren hebben wij vanwege corona gebruik moeten maken van ons 'digitaal onderwijs op afstand'. (digitaal aanbod / instructie van de leerkracht via teams). Wij gaan en staan voor 'fysiek onderwijs', maar in noodgeval kunnen wij altijd gebruik maken van ons digitaal onderwijs op afstand.  

  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groep 1/2A: P. Zweeren en C. Peters

Groep 1/2B: L. van Essen en C. Peters

Groep 1/2C: L. Schoorl en M. Schoorl

Groep 3: A. de Bruijn en I. Spruit

Groep 4A: D. van Hoof en L. Joosten

Groep 4B: M. Oud

Groep 5A: M. van der Horst

groep 5B: M. Blokker en L. Sleper

groep 6: K. Hegger en L. Joosten

Groep 7: G. Eussen en M. Schoonebeek

Groep 8: B. Harkmans en M. Schoonebeek

Bewegingsonderwijs: C. Post

Onderwijs assistent: G. Funke, M. Koppen, M. ten Braak, C. Krop, F. van der Pot (vrijwilliger), E. Eriks (vrijwilliger)

Conciërge: P. Bosscher (vrijwilliger)

Administratie: H. Ayube

Intern begeleider: L. Opgelder

Directeur: W. Sommers

De Bosbeekschool heeft een nauwe samenwerking met het 'Kunstform'. Vanuit het 'Kunstform' worden vakdocenten dans/drama, muziek en tekenen ingezet voor alle groepen. Ook maken wij als school gebruik van een aanbod op het gebied van Cultureel Erfgoed. Jaarlijks houden wij een cultureel schoolproject, ook houden wij één keer per jaar het zondagochtend koffieconcert. De ervaringen die de kinderen tijdens deze lessen meemaken sluiten mooi aan bij hun talentontwikkeling. Wij bieden op het gebied van Kunst- en Cultuur een mooi aanbod aan voor alle kinderen. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kinderen in de groepen 1/2 zitten in heterogene groepen (4- en 5-jarigen zitten bij elkaar in de groep). Kinderen leren van en met elkaar. In de onderbouw is het onderwijs gekoppeld aan een thema. Na een startkring gaan de kinderen uiteen in kleine groepjes en werken de kinderen aan diverse vaardigheden. Kinderen kunnen zelfstandig aangeven bij welk onderdeel ze aan het werk gaan aan de hand van het digitale kiesbord. De leerkracht ondersteunt de verschillende groepjes in aanbod en ook op het gebied van onderwijsbehoefte.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op de Bosbeekschool geven wij onderwijs aan kinderen van 4 - 12 jaar. Wij werken handelingsgericht en opbrengstgericht. Wij gaan uit van hoge verwachtingen. Wij sluiten zo goed mogelijk aan bij de onderwijsbehoefte van het kind. Wij differentiëren in ieder geval op drie niveaus. (verlengde instructie, basisinstructie en plusaanbod) Het plusaanbod is een doelgericht aanbod vanuit de leerlijn meer- en hoogbegaafdheid. Naast extra ondersteuning in de groep maken we tevens gebruik van extra ondersteuning buiten de groep of externe ondersteuning indien noodzakelijk. Dat stemmen we altijd af in samenwerking met de ouders. Wij gaan uit van een gedeelde verantwoordelijkheid.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven