Bosbeekschool

Burg Enschedelaan 66 2071 AW Santpoort-Noord

  • Bosbeekschool 
Openbaar onderwijs 
Santpoort-Noord
  • Schoolfoto van Bosbeekschool
  • Schoolfoto van Bosbeekschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het Schoolvenster van de Bosbeekschool in Santpoort Noord,

De Bosbeekschool is een moderne basisschool in een prachtig gebouw waar kinderen zich in een veilige omgeving optimaal kunnen ontwikkelen. We zijn een Vreedzame School. Onze kernwaarden zijn:'ontdekkend', 'onderzoekend', 'kwaliteitsgericht', 'ondernemend' en 'ontplooiend' . Wij zijn een basisschool met veel aandacht voor rekenen, taal en lezen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat leerlingen een groot aanbod krijgen op het gebied van cultuur en creativiteit. muziek, dans/drama en tekenen wordt gegeven door vakspecialisten. Ook op sportgebied hebben wij een breed aanbod (onderschools- en buitenschools aanbod)   

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteitsgericht
  • Ondernemend
  • Ontplooiend
  • Ontdekkend
  • Onderzoekend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Bosbeekschool start het schooljaar 2023-2024 met 243 kinderen. De kinderen zijn verdeeld over de volgende groepen:

Groep1/2A: 19 leerlingen

Groep 1/2B: 18 leerlingen

Groep 3A: 20 leerlingen

Groep 3B: 20 leerlingen

Groep 4: 29 leerlingen.

Groep 5: 33 leerlingen.

Groep 6A: 16 leerlingen.

Groep 6B: 18 leerlingen.

Groep 7A: 20 leerlingen.

Groep 7B: 18 leerlingen

Groep 8: 32 leerlingen.

Wij streven naar een maximale groepsgrootte van 30 leerlingen per groep. Mocht dat aantal overschreden worden, dan kunnen wij tijdelijk gebruik maken van een instroomgroep bij de onderbouw. Bij de midden- en bovenbouw kunnen we tijdelijk extra onderwijsassistentie / stagiaires inzetten. Daarnaast is het mogelijk dat wij combinatiegroepen formeren afhankelijk van het leerlingaantal. Jaarlijks bekijken wij wat het beste is voor ons onderwijs aan alle kinderen.

 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
251
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven